Novoroční řeč Angely Merkelové: svět na nás nepočká

Přečetli jsme: Jak v německém tisku například komentovali novoroční projev  kancléřky Angely Merkelové, která poprvé, i když po třinácté, oslovila Němce bez nové vlády?

V novoročních projevech má kancléřka Angela Merkelová už rutinu, už potřinácté hovoří k milionům domácností. Ale poprvé hovoří jako kancléřka bez nové vlády.

Kulisa už je známá, kancléřka sedí u svého psacího stolu, okny je vidět Reichstag, na stolku květiny, vlajka Německa a EU.

Německo v turbulentní době. Toto poselství je zapleteno v textu jejího projevu. Politici mají za úkol se starat o výzvy budoucnosti a přitom brát v potaz potřeby občanů. A tomu se Merkelová cítí zavázána. Pracuje plynule na tom, aby v Německu byla stabilní vláda.

Ovšem, co to znamená ono „plynule“, to už se nedozvíme, konstatuje autor článku Martin Mair. Merkelová hovoří o tom, jaký pocit zažívala ze svých cest po Německu: pocit rozdělené země. Na jedné straně otevřené světu, pestré, hospodářsky silné a úspěšné. Na straně druhé země, kde jsou obavy ze změn, z kriminality a přistěhovalectví. Obojí je realita Německa, říká Merkelová – úspěch a naděje, ale také strachy a pochyby.

A to je prý motivace, motivace k dalšímu rozvoji. Svět na Německo nebude čekat, říká Merkelová, musejí se již nyní vytvořit podmínky pro to, aby se Německu dařilo i za patnáct let. Hlavní myšlenkou je „sociálně-tržní hospodářství“, pro které je ekonomický úspěch a sociální soudržnost dvě strany jedné mince, a to i v časech digitálního pokroku. To by měl být kompas pro budoucnost.

To je časté téma Merkelové. Jsou tu pořád stejné příklady: jistá práce, vzdělávání, sociální věc, rodina ve středu zájmu, stát se musí postarat o stejné životní poměry ve všech regionech, píše Mair k projevu dále. 

A k budoucnosti Německa Merkelová říká: Budoucnost Německa je nerozdělitelná od budoucnosti Evropy. 27 zemí Evropy je potřeba pohnout k tomu, aby držely spolu jako jedno společenství.

Ovšem, to bychom toho chtěli od Merkelové moc, aby v novoročním projevu dávala konkrétní odpovědi. Malé překvapení si schová na závěr: zápas o správné odpovědi patří k živé demokracii. Jsme v tom nejlepším smyslu společnost s mnoha hlasy – říká Merkelová, která má tak ráda jasné poměry.

Taková společnost si ale musí být vědoma, co ji vlastně drží pospolu. A to společné více postavit do popředí.

Úsměv do kamery působí spíš namáhavě, než srdečně.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.