Nová statistika: muži a ženy v datech za rok 2017

Zpráva dne: Co ukazuje statistika za rok 2017 ve vztahu k ženám a mužům. Kdy zakládají rodinu? Jaké jsou odlišnosti v jejich mzdách a penzích? Jaké jsou mezi nimi rozdíly v životním stylu? 

Ženy i muži zůstávají déle svobodní než před deseti lety. Podíly svobodných i ve vyšším věku stále rostou, a to u obou pohlaví. Ve věkové kategorii 30-34 let bylo ještě téměř 48 % žen svobodných. Muži v tomto věku byli svobodní dokonce v 65 % případů.  Nová data zveřejnil Český statistický úřad.

Domácnosti jednotlivců jsou především domácnosti žen. Důležitým faktorem je i u nich ovšem věk.

Od věku 25 do 54 let se v domácnostech jednotlivců vyskytují častěji muži. Ve věkové kategorii 35 až44 let tvoří dokonce 73 % osob (o pět procentních bodů méně než v roce 2013) v domácnostech jednotlivců v tomto věku. Ženy naproti tomu v domácnostech jednotlivců převládají až v nejvyšším věku, 65 a více let.

Zejména muži po čtyřicítce mají vyšší riziko nesprávné životosprávy. Více než ženy tíhnou k denní konzumaci alkoholu i tabákových výrobků, a méně než ženy zařazují do svého každodenního jídelníčku ovoce a zeleninu. To samozřejmě přináší následky.

Muži mají celkově výraznější problémy s preobezitou i nadváhou, než ženy. V případě obezity jsou na tom ženy i muži podobně.

 S výjimkou odborných škol lze tvrdit, že čím vyšší stupeň škol, tím je zde nižší podíl učitelek. Zatímco v mateřských školkách se muži jako učitelé téměř nevyskytují a na základních školách představuje podíl mužů ze všech vyučujících pouze 16 %, na středních školách mají zastoupení 40% a mezi akademickými pracovníky již dominují (63 % akademických pracovníků jsou muži).

Průměrné i mediánové mzdy žen i mužů v posledních letech rostly pouze mírně. K většímu růstu došlo až v roce 2016. Celková průměrná mzda v roce 2016 dosáhla úrovně přes 29 000 korun. Svého maxima se dočkala i reálnější střední hodnota mezd, mediánová, která činila téměř 25 000 korun.

Podíváme-li se na průměrnou měsíční výši starobních důchodů, zjistíme, že důchody do 10 999 Kč pobírají častěji ženy. Muži zase převažují mezi příjemci důchodů vyšších než 11 000 Kč. Podíl žen mezi pobírateli průměrného měsíčního důchodu do 9 999 Kč činil 83 %. Zaměříme-li se na průměrné měsíční důchody ve výši 12 000 Kč a více, zjišťujeme, že se poměr obou pohlaví mění. V případě takto vysokých důchodů představuje podíl žen již jen 30 %. Vůbec nejvyšší podíl žen (více než 86%) byl zjištěn u příjemců starobních důchodů v průměrné výši od 8 000 do 8 999 Kč. Nejnižší podíly žen potom vykazovali senioři se starobním důchodem v průměrné výši od 15 000 do 15 999 Kč (12%).

 Muži celkově převažují mezi oběťmi i pachateli trestných činů. Ženy i muži jsou ze všech typů trestné činnosti nejčastěji oběťmi úmyslného ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a loupeží. V případě úmyslného ublížení na zdraví a loupeží byli častěji oběťmi muži, u nebezpečného vyhrožování je tomu naopak.

Pokud jsou oběťmi nebezpečného vyhrožování či úmyslného ublížení na zdraví ženy, pachatelem je většinou jejich druh, manžel či jiný příbuzný.

U mužů je v obou případech situace opačná, v drtivé většině případů nemá oběť vztah k pachateli.

U většiny ze stávajících parlamentních stran bylo nejvíce kandidujících žen ve věku 50 a více let. Nejvyšší podíl takto starých žen měli na kandidátních listinách Starostové a nezávislí (64,9 %).

Česká republika stále ještě patří k zemím, kde počítačová gramotnost seniorů není nejvyšší. V rámci středoevropských států patří k těm s nejvyššími hodnotami, a to jak za ženy, tak muže.

Nejvyšší podíly uživatelů internetu ve věku 55-74 let zaznamenaly severské státy – Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemí – a k nim se překvapivě řadí i Španělsko, které jinak vybočuje z regionu jihozápadní Evropy, kde uživatelé internetu ve věku 55-74 let představují méně jak polovinu takto starých lidí – a kde jsou výrazné rozdíly mezi oběma pohlavími v neprospěch žen. Extrémem je Řecko, kde je uživateli Internetu pouze 26 % takto starých žen a 35 % mužů, čímž se Řecko v této charakteristice blíží např. Rumunsku.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.