Jeden rok s !Argumentem. Ohlédněte se s námi

Od redakce: Čeho jsme se před rokem obávali, jaké potíže překonávali a co nám chybí? Za první rok existence !Argument vydal na 2400 různých textů a přispělo na něj více než 70 čtenářů.

přesně před rokem jsme rozjeli !Argument a můžeme oslavit naše první narozeniny. Pustili jsme se do značné míry do neznáma, protože všichni tři iniciátoři !Argumentu měli jen matnou představu o tom, jak řídit internetové médium.

Prvním rizikem byl samozřejmě samotný koncept: médium, které není zahleděno jenom jedním směrem či „dovnitř“, ale chce přinášet také různé „exotické“ zprávy ze světa, které jsou v českém prostředí z velké části neviditelné. Chce mít informační a osvětový záběr. Snesou čtenáři různé názory na jednu věc vedle sebe? Bude čtenáře zajímat čtení o například Latinské Americe nebo o Indií? Chtějí dnes ještě čtenáři získávat v médiu vědomosti a informace, dozvídat se něco víc (což není totéž jako názor)?

Druhým rizikem byla skutečnost, že náš finanční kapitál byl 0 korun, respektive jsme rozjezd financovali z vlastních peněz. Budou nás ochotni vůbec nějací čtenáři podpořit, a to dlouhodobě a pokud možno trvale a exponenciálně? Budou mít pochopení pro souvztažnost mezi skromnými financemi a obsahem? Ocení model žádní oligarchové a žádné granty? Vezmou si !Argument za svůj?

Třetím rizikem bylo, jestli to prakticky a fyzicky zvládneme. Od počátku tvoří !Argument dva lidé, respektive dvě ženy, pro které se nejedná o jedinou pracovní činnost a vůbec ne zdroj živobytí. Přitom nejde o to psát, ale jde o celou řadu „netvůrčích“ úkonů, které vytváří celek: editace či nalévání textů, menší korektury, hledání a úprava ilustračních obrázků, překlady, hledání zpráv a textů, komunikace s autory, popřípadě urgování článků a samozřejmě sledování dění u nás i ve světě a rozpoznávání významných témat a trendů. A samozřejmě porady redakčního dua, které plánuje vydání a obsah 7 dní v týdnu. Časovou dotaci na takovou činnost si každý dokáže domyslet.

Posledním rizikem bylo samozřejmě i to, zda se vůbec chytíme v záplavě internetových médií. Zda se časem najde rostoucí čtenářská obec – protože investovat tolik úsilí, času a vědomostí do něčeho, co nemá ohlas, nedává smysl. I když jsme měli skromná očekávání, byla tu otázka: bude nás někdo číst? Chtěli jsme jít v něčem jinou cestou, která mimo jiné odmítá prodávat obsah prostřednictvím emocí a bulvárních titulků se zavádějícím smyslem. Ocení dost lidí model: žádné podbízení se (ani názorově, ani formou)?

Do práce jsme se vrhali s mírným optimismem a s heslem „méně je více“ či „small is beautiful“ (malé je krásné). A po roce tu jsme s nadějí na to, že to bude fungovat, i když začátky jsou krušné, cesta kamenitá a rozhodně ne bez (po)chyb a problémů.

Rok s !Argumentem přinesl i několik krizí

Ilona a Veronika zažily během roku několik neviditelných krizí – například, když nám párkrát spadla čtenost, což naznačovalo nezájem o obsah, který jsme nabídly a strávily nad ním spoustu času. Ukázalo se, že občasné (a někdy nelogické) propady jsou normální, i když nepotěší.

Z počátku jsme bojovaly i s jinými stresovými faktory: k těm hlavním patřil nerovnoměrný příliv autorských článků. Ten je pochopitelný, protože naši autoři píší dobrovolně a zdarma, navíc většina z nich má svoje prvotní pracovní povinnosti.  Poučení je zde prostě takové, že autorské články budou zatím vždy nerovnoměrnou záležitostí, která se nedá v našich podmínkách plánovat.

Ke krizím „řízení“ redakce se dají přiřadit i banální věci: například nemoc jedné z nás (naštěstí ne obou najednou, protože to by bylo hodně „zajímavé“), nebo účast na konferencích v zahraničí, další pracovní povinnosti (například deadliny), cestování nebo dovolená a rodinné starosti. Tehdy je většina práce na jedné z nás a musíme se střídat. !Argument jede takříkajíc v nemoci i ve zdraví. Z postele, z letiště, ze semináře, z hotelu a z auta. Ve všední den i o víkendu. To není stížnost, jen popis skutečností za oponou toho, co vidíte každý den na našem webu.

Přes 70 autorů a 2400 textů – roční statistika

Nicméně skutečnost, že čtenáře mohlo na stránkách !Argumentu oslovit více než 70 autorů během prvního roku existence, je podle našeho názoru úspěch. Všem autorům, kteří k nám píší a dělí se se čtenáři nezištně o svoje vědomosti i názory patří upřímné poděkování. Bez nich by to rozhodně nebyl časopis !Argument a hned na začátku druhého roku můžeme říct, že naše dveře jsou otevřené dalším autorkám a autorům bez ohledu na nějaký úzce ideologický profil.

Podívejme se na naší roční statistiku celkově. Během uplynulého roku 2017 jsme publikovali 124 analýz, 341 komentářů, 37 rozhovorů, 5 fejetonů a 4 poetické texty, 31 ukázek z knih a recenzí a nakonec celkem 1857 zpráv, kde jsou zahrnuty zprávy, názorové rešerše Přečetli jsme a také rubrika Aktuálně. Celkem zhruba 2400 „kousků“ informací a názorových textů různého typu. Málo je více, ale zas tak málo to rozhodně není.

Ale dost chvály. Kde jsou naše slabosti?

Co nám chybí a kde jsou problémy?

Nechceme znít nevděčně, protože za první rok nám finančně pomohla celá řada čtenářů z Česka i ze Slovenska. Toho si vážíme a vážíme si toho, že se objevují stále noví přispěvatelé, kteří si uvědomují, že časopis zdola nejde dělat bez peněz. Jenže celková částka za rok neumožňuje zatím další rozvoj. Stěží pokryje to naprosto základní (i když je pokryje) a reálně obsah !Argumentu omezuje.

Nemůžeme si dovolit najmout profesionálního korektora, který svojí práci umí a bude k dispozici nerovnoměrně, protože práce v médiu takříkajíc „jede“ pořád. Nový text může přijít v 7 ráno, nebo v 22,30 v noci.  A být publikován hned ráno. Korektury musíte umět, což neumíme. Práce editora se těžko s korekturami skloubí. Obzvláště když je často editor autorem a překladatelem v jedné osobě a musí denně vydat několik stránek různých textů. Chyby a překlepy v textech jsou naše velká slabina.

Nemůžeme uvažovat o stálém redaktorovi, kterému bychom předali třeba část agendy zahraničního zpravodajství, což by nám ulevilo a rozvázalo ruce k další práci.

Nemůžeme poskytnout autorům aspoň symbolickou odměnu za práci. Zdroje na to nestačí.

Nemůžeme zavést diskuze pod články na webu, protože nemáme zdroje ani volný čas na moderování diskuzí. Nemožnost diskutovat na škodu větší interakčnosti a demokratické diskuze, ale zatím stále platí to, co před rokem. Diskuze na webu zprovoznit nemůžeme, protože je nestíháme ve dvou lidech moderovat. Nemoderovanou a nestrukturovanou diskuzi (za kterou neseme právní odpovědnost) na našem webu nechceme, byla by proti naší celkové filosofii.

Pro konkrétní informaci: měsíčně průměrně vybereme 13-15 tisíc korun českých. Taková částka je sice opravdu malá, ale přesto je důvod k hrdosti, protože to jsou poctivě získané peníze, vybrané zcela ze svobodné vůle a na základě důvěry k nám a v projekt, který začal před rokem na zelené louce s kontem, na kterém bylo 100 korun a s žádnými čtenáři. Platí tak následující: nestačí to, ale pořád je to velká věc.

Jednoroční !Argument všem děkuje za jejich podporu, autorům i čtenářům. Těší nás, že nás čtete a sledujete i že se s námi jako autoři dělíte o svůj um a čas. Vážíme si každé koruny, kterou nám pošlete a každého lajku či sdílení, každého doporučení. Těší nás i každý projev názorové tolerance – protože nechceme a nebudeme publikovat jen to, co chcete(me) slyšet a vidět. Věříme, že náš první rok byl jenom začátek!

                                                                                                                                                                                                                       Ilona a Veronika

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.