Radě EU předsedá od 1. ledna Bulharsko

Evropská komise.  Od 1. ledna 2018 poprvé v historii převzalo předsednictví v Radě EU Bulharsko, informuje v tiskové zprávě Evropská komise. Ze zprávy dále citujeme:

Bulharské předsednictví si pro nadcházejících šest měsíců zvolilo čtyři prioritní oblasti.

Těmi jsou budoucnost Evropy a mladých lidí, západní Balkán, bezpečnost a stabilita a digitální ekonomika.

riority bulharského předsednictví lze nejlépe vyjádřit jeho heslem „V jednotě je síla“, které je rovněž uvedeno na státním znaku Bulharské republiky. Předsednictví bude se svými partnery spolupracovat na zajištění jednoty mezi členskými státy a orgány EU s cílem nalézt konkrétní řešení a vybudovat silnější, bezpečnější a solidárnější Evropu.

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Tento systém byl zaveden Lisabonskou smlouvou v roce 2009. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

Stávající trojici tvoří estonské, bulharské a rakouské předsednictví.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.