Budoucnost Evropy: Předseda Evropské komise Juncker vytvořil pracovní skupinu pro otázky subsidiarity

Evropská komise. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oficiálně vytvořil pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“, uvedla tisková zpráva EK, ze které citujeme.

Do 15. července 2018 má skupina předsedovi Komise předložit doporučení, jak by se daly zásady subsidiarity a proporcionality lépe uplatňovat. Jejím úkolem je vytipovat oblasti, u nichž by pravomoci mohly být přeneseny zpět na členské státy nebo by jim mohly být zcela vráceny. Dále bude hledat způsoby, jak do tvorby a realizace politik EU lépe zapojit regionální a místní orgány.

Vytvoření této skupiny oznámil Jean-Claude Juncker 13. září ve svém projevu o stavu Unie: „Záměrem této Komise je postupovat v různých otázkách úměrně jejich velikosti a významu a to se jí daří. Abychom dokončili práci, kterou jsme začali, ustavím pracovní skupinu pro subsidiaritu a proporcionalitu, která velmi kriticky přezkoumá všechny politické oblasti, aby bylo zajištěno, že budeme jednat pouze v případech, kdy EU přináší nějakou hodnotu navíc.“

Pracovní skupina zahájila činnost 1. ledna 2018. V jejím čele bude stát Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, který je odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv. Bude ji tvořit dalších 9 členů – 3 z národních parlamentů, 3 z Evropského parlamentu a 3 z Výboru regionů. Předseda Komise Juncker dnes zaslal dopisy předsedovi Evropského parlamentu, předsedovi Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC) a předsedovi Výboru regionů, v nichž je žádá, aby nominovali členy skupiny za své instituce.

V projevu o stavu Unie, který pronesl 13. září 2017, představil Jean-Claude Juncker svou vizi budoucnosti Evropy. Vycházel přitom z diskuse, kterou iniciovala bílá kniha o budoucnosti Evropy do roku 2025. Jeden z popsaných scénářů, scénář 4, zní „Dělat méně, zato efektivněji“. Podle něj by Evropská unie měla v některých oblastech činnost zintenzivnit, ale zároveň by přestala být aktivní nebo by dělala méně v záležitostech, v nichž se řešení na úrovni EU považuje za méně přínosné nebo v jejichž případě by nebyla schopna splnit své sliby. Pracovní skupina tak přispěje k dalšímu směřování Evropské unie v kontextu plánu Komise na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. Tento plán se završí na schůzce vedoucích představitelů v rumunském Sibiu 9. května 2019, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.