O slušnosti v (české) politice

Ivo Šebestík píše o tom, proč je slušnost v politice žádaným artiklem a o tom, že „slušný“ člověk v dnešní politice jen málokdy dostojí svojí slušnosti a spíš se stane tváří „korektní“ bezmocnosti dneška.

I když se mnozí lidé ve svých vlastních životech neřídí nijak zvlášť upjatými mravními zásadami a hledí si především svého osobního prospěchu, přesto jsou národy jako takové, ve svých celcích, vždy entitou mravnou, lačnící po spravedlnosti, řádu, právu a po slušnosti. A nadto národy touží též po jasném světle dobrého vedení.

Není skutečně nutné přeceňovat individuální touhu jedince po úplné svobodě a s ní spojené odpovědnosti. Maják, jenž ozařuje noční oblohu a ukazuje lodím, loďkám, bárkám i člunům bezpečnou plavbu mezi pobřežními skalisky, není nikdy nikomu k zahození. Když maják zhasne, začnou se plavidla za noci bezmocně houpat na vlnách, přičemž tu a tam jde i některé ke dnu.

Tedy, i přestože tolik lidí, pokud se ocitnou před volbou, zda prospěch či zábrany, volí raději méně slušnou cestu, je SLUŠNOST v politice velmi žádaným statkem. Právě proto, že je jí v ní tak málo. A jelikož v kapitalistické společnosti platí, že po čem je poptávka, to trh svým zákazníkům rád dodá, může se slušnost politika, domnělá či zdánlivá, stát marketingovou značkou, jaká se občanům nabídne v co možná nejúhlednějším balení. Od občana-zákazníka se chce jediné, aby si balíček koupil a doma si ho rozbalil až ve chvíli, kdy už bude po záruční lhůtě a dáreček nebude možno reklamovat.

Pokud si trh za účelem dosazení svého člověka do vysoké státní funkce vybere svého „Macrona“ a zaplatí mu volební kampaň a tým poradců, pak se vytypovaný artikl „slušného politika bez minulosti“, jenž prudce kontrastuje s obvyklým „neslušným“ politickým prostředím v zemi, ocitá před hamletovským dilematem: „Být či nebýt?“ se v jeho případě ovšem změní na „Posloužit či neposloužit?“

A v té chvíli nesmírně záleží na skutečných vlastnostech vytypované figury. Zda jako Václav Havel sama uvěří v sebe takového, jakého jej vidí jeho příznivci a obdivovatelé, ale hlavně jakého si jej pro danou funkci a činnost naprogramovali šikovní konstruktéři? Nebo figura zůstane sama sebou a pak ve své slušnosti (tentokrát bez uvozovek) odmítne hrát určenou roli, a tím si nakonec uchrání osobní prestiž? Inu, toť dilema.

Seznam osob, které vstoupily do české politiky pod hlavičkou slušnosti, neokoukanosti a nepolitičnosti, projevující se odlišným vystupováním od toho, jaké generuje tradiční pokleslá politika, by byl docela dlouhý. Většina z nich o své dřívější dobré jméno přišla. Ostatní nepolitičtí slušní politici se vrátili „domů“ ještě včas, než k takto nepříjemné ztrátě na jejich kontě došlo.

Sebestřednost, samolibost či přímo mesiášský syndrom mohou být oněmi kartami, se kterými trh vyhledávající „slušné figury“ pro své neslušné záměry hraje s vytypovanými lidmi. Nechat sebe sama přesvědčit o tom, že jenom „JÁ“ jsem ten pravý a vyvolený, toť písnička uchu lahodící. Mámivé zvuky Sirén žádají nakapat vosk do uší mámeného. Málokdo ale najde svého Odyssea, který by mu takto posloužil. Naopak, přátelé říkají: „Vezmi to. Nebuď hloupý. To je přece šance, jaká přijde jednou a život.“

Rozumný člověk ale takovému šalebnému volání odolá. Ví nebo alespoň tuší, co se od něj žádá. Vždyť není politik a doba filozofů na trůně je ještě v nedohlednu. Má tedy sehrát roli tváře a mluvících úst? Někoho, kdo bude dobře vypadat při naplňování špatných vizí a přesně podle protokolu formálně bez chybičky ztělesňovat „korektní“ bezmocnost, jež se stala údělem západní demokracie v epoše jejího uvadání? Nebo raději zůstane sebou samým ve svém oboru a bude se moci podívat do zrcadla? Soudný člověk ví, že každý klam jednou praskne a po nadšeném volání davů přijde jejich stejně nadšený pískot. Po krátké slávě někdy i doživotní ostuda. No prostě dilema!

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.