Indický premiér Narendra Modi vidí tři největší hrozby civilizace

Aktuálně: Indický premiér zahajoval Světové ekonomické fórum a označil zde klimatickou změnu, terorismus a protekcionismus některých zemí za hlavní hrozby civilizace.

Podle indického premiéra Narendra Modi je klimatická změna, terorismus a odpor proti globalizaci tři hlavní hrozby civilizace.

Právě indický premiér Modi – který vede nejrychleji rostoucí ekonomiku světa a také největší demokracii světa – měl zahajovací projev Světového ekonomického fóra v Davosu, v němž hovořil o příležitostech a hrozbách technologie, boji proti nerovnosti v Indii, vytváření pracovních míst a o tom, jak země omezuje byrokracii a místo toho před mezinárodním obchodem a investicemi předestírá červený koberec.

Indický premiér také uvedl, že svět je plný neshod a rozepří a že je potřeba vybudovat sdílenou budoucnost.

Modi uvedl, že klimatická změna ukázala, že země selhaly ve spolupráci, nedodržují své ekologické závazky, není dostatečně demonstrována solidarita v situaci, kdy tají ledovce a potápějí se ostrovy. Všichni podle Modiho hovoří o snižování skleníkových plynů, ale jen málo zemí pomáhá zemím rozvojovým, aby si mohly osvojit patřičné technologie.

Modi se také zeptal, zda to, že jsme se posunuli ze šetrné spotřeby do spotřeby nenasytné je opravdu pokrok. Doplnil, že jeho vláda chce bojovat proti klimatické změně a stanovila si velký cíl – vyrobit 175 gigawattů obnovitelné energie.

Druhou hrozbou pro lidstvo je podle Modiho terorismus. Nejen, že je terorismus nebezpečný, uvedl Modi, nebezpečné je také dělení na „dobré a špatné teroristy.“

Indický premiér byl obzvláště znepokojen radikalizací mladých lidí. Jedná se podle něj o mladé, vzdělané a v dostatku žijící mladé lidí.

Třetím bodem bylo odmítání principů globalizace v některých zemích a částech světa. Některé země se stále více soustřeďují na sebe, uvedl Modi. Vypadá to, jako kdyby se děl opak globalizace. Všichni sice podle Modiho hovoří o propojeném světě, ale musíme přiznat, že globalizace pomalu ztrácí svůj lesk.

Místo toho se objevují síly protekcionismu, jejichž záměrem je nejen se globalizaci vyhnout, ale přímo ji obrátit. Tak vznikají bariéry, které poškozují lidi v rozvojových zemích. Řešením ale podle Modiho není izolace, ale pochopení a akceptace změn.

Ilustrační obrázek: Autor – World Economic Forum – Narendra Modi – India Economic Summit 2008Copyright World Economic Forum (www.weforum.org)/Photo by Norbert Schiller, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5231025

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.