Davos 2018: mezinárodní liberální pořádek je nemocný

Přečetli jsme: Liberální mezinárodní pořádek se rozpadá, částečně i proto, protože neuspokojuje lidi v dané společnosti. Dokáží si to elity v Davosu uvědomit a najít řešení a odpovědi?

Komentátor Martin Wolf píše pro Financial Times o tom, že účastníci Davosu musejí zvážit kroky na záchranu modelu.

Minulý rok byl „strašidlem“ Světového ekonomického fóra Donald Trump. A tentokráte se objeví přímo. Nebude to asi příjemné setkání. Odmítá mezinárodní liberální pořádek, který jeho země podporovala sedmdesát let. A jsou to i hodnoty, které zastává Světové ekonomické fórum. Tyto hodnoty, říká Wolf, činí Davos něčím více, než jen fórem pro mocné a bohaté.

Systém mezinárodního pořádku, ekonomické otevřenosti, multilaterálních institucí, demokratické solidarity a kooperace v bezpečnosti vyhrál studenou válku, domnívá se Wolf. Toto vítězství pak vedlo ke globálnímu posunu směrem k demokratické politice a volné tržní ekonomice. Ale nyní je mezinárodní liberální pořádek nemocný, myslí si Wolf.

Americký Freedom House uveřejnil zprávu „demokracie je v krizi.“ Již dvanáctým rokem jsou země, kterým demokracie ubývá v převaze nad těmi, které zažívají opačný vývoj. Země, které vypadaly slibně, jako Turecko či Maďarsko se přibližují autoritářství. A v takovéto situaci, píše Wolf, stáhly USA svou morální podporu. Trump dokonce má pro některé zahraniční autokraty sympatie. A co je horší, říká Freedom House, porušuje normy demokratického vládnutí. Trump také zpochybňuje mezinárodní kooperaci – bezpečnostní smlouvy, volné trhy,  multilaterální instituce a pokusy vyřešit klimatickou změnu. Místo toho ohlásil, že si USA budou hledět svého i na přímý úkol svých dlouhodobých spojenců. Vztahy mají být nyní transakční.

Na cestě k deglobalizaci

Ekonomika, pokračuje dále Wolf, se sice zotavuje, ale od přistoupení Číny do WTO se žádný velký krok směrem k liberalizaci obchodu nedostavil. Brexit bude činem deglobalizace. Obchod a kapitálové toky nerostou rychleji než světový výstup. Nepřátelství vůči imigraci roste. Čína, nová supervelmoc, ostře kontroluje tok myšlenek. Ti, kteří věří v symbiózu demokracie, liberální světové ekonomiky a globální kooperace toto všechno asi děsí. Proč se to stalo?

Odpověď spočívá jednak ve změnách ve světě a pak v domácích podmínkách především vyspělých zemí. Z globálních změn jde především o pokles relevance Západu jako bezpečnostní komunity po konci studené války a také o jeho klesající ekonomickou váhu především vzhledem k Číně. Mnoho Američanů má pocit, že mají méně důvodů a méně schopností být štědří k bývalým partnerům.

A co se týče domácích podmínek, pak mnozí ve vyspělých zemích mají pocit, že globální liberální pořádek pro ně udělal málo. Místo toho jen vyvolává pocit ztracené příležitosti, příjmu a důstojnosti.

Přinesl velké zisky pro takové lidi, kteří navštěvují Davos, ale mnohem méně těm ostatním. Hlavně po šoku finanční krize se zdá, že když už voda stoupá, tak rozhodně ne pro všechny lodě stejně.

Krize liberálního řádu je krizí legitimity a sociálního účelu. Trumpův program, který Wolf nazývá pluto-populismem je výsledkem toho všeho. Říká svým podporovatelům, že jejich zájem už nebude obětován, místo toho budou na prvním místě. A to, že politiky Trumpovy administrativy takové výsledky nejspíše nedodají, může být irelevantní. Tomu tolik lidí nenaslouchá.

Jak zachránit liberální pořádek

Ti, kteří si myslí, že liberální mezinárodní pořádek zakotvený v demokratické politice je eticky správný a že je to nejlepší způsob jak smířit globální kooperaci a domácí legitimitu, z toho mohou mít deprese. Lidé v Davosu musejí zvážit, co je možné udělat k záchraně liberálního pořádku. Když se ekonomika zotaví, optimismus se možná vrátí. Ale to je dosti plytké, myslí si Wolf. Síly, které vedou k opačným výsledkům v ekonomikách, jsou mocné. A není zdaleka jasné, že byla vyřešena i otázka finanční zranitelnosti.

Takže místo sebeuspokojení, si musíme položit dvě základní otázky. Co je důležitější, když na to přijde:  domácí politická koheze nebo mezinárodní ekonomická integrace? Musí to být to první. Ekonomický život vyžaduje politickou stabilitu. Rozsah politik, fiskální, monetární a finanční, musí dát většině populace pocit, že jejich zájem se počítá. Nebo bude ohrožena demokratická stabilita.

Druhá otázka je, kam směřovat úsilí o globální kooperaci. Odpověď musí být, že zvládat globální veřejné statky (commons) a udržet globální stabilitu musí být na prvním místě. Rád bych viděl další liberalizaci obchodu, píše Wolf, musí to být uděláno správně a není to už vysoká priorita. Méně naléhavé je další otevření hranic pro volný pohyb lidí, nebo dokonce udržení volného pohybu globálního kapitálu. Politika je převážně národní. Výsledky politického výběru musejí uspokojovat lid v dané zemi. Trump není léčba. Ale je očividně symptom. Liberální mezinárodní pořádek se rozpadá, částečně i proto, protože neuspokojuje lidi v dané společnosti. Ti, kteří se účastní Davosu, to musejí poznat. Pokud se jim nelíbí Trumpovy odpovědi – musejí navrhnout lepší.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.