Evropská komise podniká další kroky proti radikalizaci teroristů

Evropská komise.  Prioritami Komise k dosažení účinné a skutečné bezpečnostní unie jsou mimo jiné boj proti radikalizaci, posílení kybernetické bezpečnosti a ochrana veřejných prostor. Informuje o tom tisková zpráva EK, ze které citujeme.

Bezpečnost je stanovena jako jedna z klíčových priorit ve společném prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019.

Zintenzivnění boje proti radikalizaci

Expertní skupina na vysoké úrovni pro radikalizaci, zřízená Komisí v červenci 2017, vyzvala ve své průběžné zprávě k systematičtější výměně informací o potírání radikalizace mezi členskými státy, odborníky z praxe a výzkumnými pracovníky, jakož i k zesílení podpory z EU. Jako první krok v návaznosti na tato doporučení Komise zlepší koordinaci na úrovni EU v oblasti prevence terorismu. Dále Komise důrazněji zasáhne proti radikalizaci ve věznicích a proti teroristické propagandě, a to na internetu i mimo něj. Komise vyzývá online platformy, aby usilovněji pracovaly na co nejrychlejším odstraňování teroristického obsahu na internetu. V současnosti vyhodnocuje konkrétnější kroky, jak na takový obsah účinněji reagovat, a následně rozhodne, zda situace vyžaduje legislativní zásah. Vzhledem k územním ztrátám organizace Dá’iš v Sýrii a Iráku uspořádá Komise v dubnu konferenci o tom, jak se členské státy vypořádávají s navrátilci, včetně žen a dětí.

Mobilizace úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany veřejných prostor

Komise pokračuje v provádění své strategie kybernetické bezpečnosti ze září 2017, v rámci čehož založila síť odborných středisek v oblasti kybernetické bezpečnosti a výzkumné a odborné středisko pro kybernetickou bezpečnost. V prvním čtvrtletí roku 2018 pomůže při vytváření této sítě pilotní projekt financovaný 50 miliony eur z programu Horizont 2020. Komise také uvolní dalších 5 milionů eur na zvýšení kapacity dešifrovacích nástrojů využívaných Europolem na podporu donucovacích orgánů při trestních vyšetřováních, jak bylo oznámeno v jedenácté zprávě o pokroku v návaznosti na požadavek členských států o poskytnutí další pomoci, vyslovený na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v prosinci loňského roku.

Pokud jde o ochranu veřejných prostor, dochází k prohlubování spolupráce mezi soukromými provozovateli veřejných prostor (např. dopravní uzly, stadiony a nákupní střediska) a místními a regionálními úřady. V prosinci uspořádala Komise první zasedání fóra provozovatelů veřejných prostor zaměřené na výměnu informací a vypracování pokynů a také na testování nové technologie a bezpečnostních řešení. Následovala první zvláštní schůzka se zástupci autopůjčoven, která měla posoudit možnosti, jak společnými silami ztížit teroristům pronajímání vozidel, jež chtějí použít ke spáchání útoku. V lednu 2018 budou zveřejněny bezpečnostní pokyny pro řidiče nákladních vozidel, přepravní společnosti a další klíčové aktéry v Evropě, jak se vypořádat s případnou hrozbou terorismu. V souvislosti s tím vytvoří Komise pro všechny zapojené strany internetový portál ke sdílení osvědčených postupů a dne 8. března uspořádá ve spolupráci s Výborem regionů konferenci pro primátory velkých měst z celé Evropy.

Pokrok v boji proti financování terorismu, letectví a jiných prioritách

Dnešní zpráva rovněž mapuje pokrok v plnění jiných priorit uvedených v Evropském programu pro bezpečnost, jako je výměna informací, financování terorismu, bezpečnostní výzkum a ochrana letectví před protiprávními činy nebo vnější rozměr této problematiky. Komise naléhavě vyzývá Evropský parlament a Radu, aby v nadcházejících týdnech dosáhly dohody o evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a návrzích na posílení Schengenského informačního systému (SIS).

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.