Automatizace aneb Víme, že nic nevíme

Přečetli jsme: Srovnání jednotlivých studií, které předpovídají ztrátu pracovních míst díky dopadům automatizace, ukazuje, že ve skutečnosti o konkrétním čísle nemáme potuchy. 

Erin Winicková pro Technology Review shrnuje všechny možné studie, které existují k automatizaci a dochází k názoru, že co expert, to názor.

Určitě jste viděli titulky, píše Winicková, jako „Roboti zničí naše pracovní místa – nejsme připraveni“, nebo „Robot Vám vezme práci – a to dříve, než si myslíte“, či „Roboti zničí až 800 milionů pracovních míst během příštích třinácti let.“

Takové titulky jsou přitažlivé, protože kdo by nechtěl vědět, zda jeho živobytí, či budoucnost jeho dětí nebude ohrožena? Jenže je tu problém. Zjištění jsou vydávána firmami, think tanky, či výzkumnými institucemi. Prognóz je tolik, a přicházejí tak rychle, že MIT Technology Review se rozhodlo uspořádat přehled ohledně čísel – tedy ztráty pracovních míst, případně i vznik nových pracovních míst. Jde tedy o vliv automatizace, robotů a umělé inteligence.

(Pod odkazem si čtenář může otevřít tabulku s řadou studií, uvádíme jen některé z nich)

Rozdíly mezi studiemi jsou enormní. Například Světové ekonomické fórum očekává, že do roku 2020 zmizí přes 7 milionů pracovních míst, vzniknou jen dva miliony nových. Průzkum byl dělán na vzorku 15 zemí. Mezinárodní federace robotiky se zase soustředila na nová pracovní místa – uvádí, že jich do roku 2021 vznikne až 3,5 milionů.

McKinsey se domnívá, že do roku 2030 zanikne 400 až 800 milionů pracovních míst! PwC odhadlo, opět do roku 2030, že jen v USA zanikne skoro 60 milionů pracovních míst. Oxfordská univerzita s horizontem 2033 odhaduje zánik 68 milionů pracovních míst, a to opět jen v USA. Bank of England se podívala na americký trh i ten britský. Na americký trh s horizontem 2035 tipuje zánik 80 milionů pracovních míst, Británie by měla ztratit 15 milionů pracovních míst.

Když to shrneme: nikdo se neshodne s nikým. Predikce sahají od těch optimistických ke katastrofickým, rozdíly jsou v řádu desítek milionů pracovních míst, i když se srovnává se stejném čase. Existuje také řada studií, které se zaměřují na ztráty v jednom sektoru, některé jsou výsledkem aplikace jedné technologie, jako například auta, která se řídí sama.

Nejčastěji citované jsou tři studie: Oxfordská z roku 2013, která říká, že za pár dekád budou automatizováno 47 % pracovních míst v USA. Pak je to studie OECD, že automatizaci bude podléhat 9 % pracovních míst ve členských zemí OECD. A také zpráva McKinsey z minulého roku  říká, že do roku 2030 může automatizace zničit 400-800 milionů pracovních míst po celém světě.

Znamená to tedy, že i když predikce dělají desítky globálních expertů v ekonomii a technologii, nikdo se neshodne s nikým. Takže je tu jediný možný závěr: vůbec nevíme, kolik pracovních míst bude kvůli technologickému pokroku zničeno.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.