Index daňové neprůhlednosti: největším hříšníkem je Švýcarsko

Aktuálně: Podle nového indexu daňové neprůhlednosti je na prvním místě Švýcarsko. Index pracuje se škálou offshorových finančních aktivit a ukazuje, jak funguje daňová neprůhlednost. Konečný globální účet takových aktivit je 21-32 bilionů dolarů.

Index daňové neprůhlednosti (financial secrecy) řadí jednotlivé jurisdikce podle neprůhlednosti a podle škály jejich offshorových finančních aktivit. Index představuje nástroj k tomu porozumět globální daňové neprůhlednosti, daňovým rájům a netransparentním jurisdikcím, ale také nezákonným finančním tokům a kapitálovým únikům.

V neprůhledných jurisdikcích je uloženo 21-32 bilionů dolarů soukromého finančního bohatství, které nebylo zdaněno vůbec, či nedostatečně. Jedná se o neprůhledné jurisdikce,  což je pojem se někdy používá jako alternativní pojem k daňovým rájům. Takové jurisdikce používání utajení, aby přitáhly nelegální a nelegitimní finanční toky.

Nelegální přeshraniční financování se odhadují na 1-1,6 bilionu dolarů za rok, což ukazuje, jak malá je globální zahraniční pomoc – ta je jen 135 mld. dolarů. Od 70. let africké země ztratily přes jeden bilion dolarů na útěku kapitálu, zatímco zahraniční dluhy jsou méně než 200 mld. dolarů. Afrika je tím pádem hlavní čistý věřitel světa – ale její aktiva jsou v rukou bohaté elity, chráněné offshorovým utajením, zatímco dluhy nese africká populace.

Ale i bohaté země trpí. Řecko, Itálie, Portugalsko se dostaly na kolena i kvůli tomu, že v nich dekády existovalo vyhýbání se daním a využívání offshorového utajení.

Žebříček zemí

1.       Švýcarsko

2.       USA

3.       Kajmanské ostrovy – britské závislé území

4.       Hong Kong

5.       Singapur

6.       Lucembursko

7.       Německo

8.       Tchaj-wan

9.       Spojené arabské emiráty (Dubaj)

10.   Guernsey – britské závislé území (kdyby se území patřící pod britskou koruna sečetla, budou dohromady na prvním místě).

Je to celý globální průmysl – zahrnuje největší světové banky, právní praktiky a účetní firmy i speciální poskytovatele, kteří vymýšlejí utajené offshorové struktury pro klienty, kteří se chtějí vyhnout daním i zákonu. „Konkurence“ mezi jurisdikcemi, které poskytují utajení se od začátku éry finanční globalizace od 80. let, stala hlavním znakem globálních finančních trhů.

Problém se netýká zdaleka jen daní. Poskytováním utajení offshorová místa korumpují a deformují trhy a investice tak, že to nemá co do činění s efektivitou. Takový svět utajení vytváří řadu jevů jako jsou podvody, úniky z finanční regulace, daňové podvody, zpronevěru, úplatky, praní špinavých peněz atd.

Právě tento svět poskytuje „insiderům“ mnoho možností, jak těžit bohatství na úkor společnosti, vytvářet politickou beztrestnost. Podkopává se tím zdravý přístup „žádné zdanění bez zastoupení“, který je v zárodku moderních států. Chudé země, které přicházejí o daně a kapitál, který plyne do netransparentních jurisdikcí, pak spoléhají na drobky zahraniční pomoci.

A poškození jsou občané chudých i bohatých zemí.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.