ASORKD: Libeňský most je unikátní památkou českého kubismu

Do složité diskuse o budoucnosti Libeňského mostu bychom rádi přispěli připomenutím, že Libeňský most není pouze jednotlivou stavbou s vynikající architektonickou hodnotou navíc navrženou v unikátním českém kubismu od významného českého architekta, ale je v podstatě nenahraditelnou součástí významného pražského urbanistického celku v prostoru řeky. Se staršími kamennými mosty i nábřežními zdmi v centru spojuje železobetonový libeňský most i kubistické  architektonické ztvárnění zdůrazňující hmotnost.  Každá stavba, jejíž odstranění znamená poškození prostorového celku, do kterého náleží, zaslouží ochranu – bez ohledu na její registraci v seznamu kulturních památek. Chránit totiž musíme i hodnoty urbanistické.  Pokud by mělo dojít k jakýmkoli úpravám,  rozšíření nebo celkového obnovení konstrukce, architektonické ztvárnění by mělo zůstat zachováno ve formě přesné kopie.

 

 06.02.2018                                                                                ASORKD  – www.asorkd.cz                                                                                                    Ing. arch. Marie Švábová

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.