Růst je zpět. A co?

Hospodářský růst měřený indikátory HDP je zpět. Jenže má takové měření smysl? Říká dost o kvalitě života, nerovnostech ve společnosti a důvěře v demokracii?

Éloi Laurent je výzkumníkem ve francouzském centru pro ekonomický výzkum. Pro Social Europe sepsal článek, který se zaobírá měřením růstu a jeho vlivem na kvalitu života občanů.

Zprávy o tom, že růst skončil, byly přehnané. MMF upozornil, že v roce 2017 došlo k nejširšímu cyklickému oživení od začátku dekády. Jednoduše řečeno, po deseti letech poklesu, falešných startů a spekulací o „setrvalé stagnaci“, se skutečně objevilo reálné globální oživení. Evropská komise se také zaradovala, že eurozóna je na cestě růstu nejrychlejším tempem za desetiletí.

Má růst HDP vůbec smysl?

Ale má to vůbec smysl? Záleží na tom, co víte o HDP a o tom, co měří a co ne. HDP ve skutečnosti zachycuje jen kousek toho, co se děje a co má význam v našich komplexních společnostech. Zachycuje část, ale ne všechno z ekonomického blahobytu (a neříká vůbec nic o tak základních věcech jako je příjmová nerovnost), většinu dimenzí blahobytu nevysvětlí (jako zdraví, vzdělávání, štěstí díky kvalitě života) a také nám neříká nic o udržitelnost, což znamená, nejen jak dobře je nám dneska, ale také jak nám bude zítra  (představte si, jaká bude kvalitě života na planetě, na níž bude teplota vyšší o čtyři stupně, kde bude málo pitné vody a vzduch, který se nedá dýchat).

Ano, tak ten růst, který je měřený HDP, ten je zpět. Ale nemusí vůbec vyústit v prosperitu pro občany či udržitelnost společností v Evropě, protože k tomu cíli nebyl navržen. Růst nám neumožní pochopit, či snad řešit velké krize, které se objevily na počátku 21. století: krize nerovnosti, krize biosféry (alarmující degradace klimatu, ekosystému, biodiverzity, která ohrožuje lidstvo). V naší době se růst skutečně mrtvý jako kolektivní horizont a je to rozbitý kompas pro politiku.

Například USA rostou rychleji než Evropa: burza, zisky a růst jsou nahoře, někdy i na historických vrcholech. Jenže burza, zisky a růst – to je svatá trojice toho, jak špatně měřit ekonomiku. Vezměme si jinou trojici: nerovnost, zdraví a důvěru, a obrázek se tedy radikálně změní.

Aktuální data ukazují, že příjmová nerovnost je vyšší než byla během v letech 1870-1900 (tzv. Gilded age), společnost je nesmírně rozdělená. Mnoho Američanů „v zoufalství umírá“ od 90. let, zatímco ekonomika roste, o korporátních ziscích ani nemluvě.

Důvěra v Kongres se téměř čtyřikrát snížila od 70. let a politická polarizace je na vrcholu, zatímco růst na hlavu se zdvojnásobil. Je velice pravděpodobné, že republikánský daňový návrh tyto tři oblasti dál naruší, zatímco dále zvýší korporátní zisky, burzovní indexy a růst HDP.

Měření, která zakrývají sociální realitu

Tvrdá pravda je ta, že vládnout společnosti s měřeními, které zakrývají sociální realitu, místo toho, aby ji ukazovaly, je nebezpečné. Měřit je vládnout: indikátory rozhodují o politikách a akcích.

Od Velké recese vidíme reálný evropský paradox. Na jedné straně se EU snažila využít nespokojenosti se standardní ekonomií a zachytit to „mimo HDP.“ Ale na druhé straně, se stala ještě rigidnější v aplikaci velmi špatných cílů veřejných financí, kterou jsou založeny na HDP. EU je dnes ovládána špatnými čísly a demokracie je ohrožena, když je příliš mnoho důvěru vkládáno politiky do příliš úzce zaměřených indikátorů.

Takže, co by nám mělo doopravdy dělat starost? Místo růstu, blahobyt (to, jak se daří lidem), odolnost (odolnost vůči šokům), udržitelnost (péče o budoucnost), to by měly být kolektivní horizonty sociální spolupráce, z nichž ekonomie je jen jedna stránka.

Tyto tři horizonty byly ekonomickým myšlením hlavního proudu přehlíženy, pak byl náš sociální svět špatně řízen a naše prosperita je ohrožena nerovností a ekologickými krizemi.

Je potřeba mít relevantní sociální a ekologické indikátory. Používat je, šířit znamená vzít si zpět hodnoty a podpořit důležitá témata a politiky. Pochopit, co je pro lidi důležité a jak to vysvětlit, je první krok, jak ocenit to, co je opravdu důležité.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.