EU: 41% populace žije ve velkých městech

Eurostat. Eurostat ukázal, že zhruba třetina žije v menších městech, další třetina na venkově. 

Podíl obyvatel měst, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením je nejvyšší v Řecku, nejnižší na Slovensku.

Nejnižší podíl obyvatel měst, kteří jsou ohroženi chudobou či sociálním vyloučením je na Slovensku (13 %), následováno ČR (13,8%), pak následuje Polsko a Finsko. Na druhé straně, nejvíce jsou obyvatelé velkých měst ohroženi chudobou v Řecku (33,6 %), dále v Bulharsku, Itálii a Belgii – vše kolem 30 %.

Statistika také ukázala zajímavé geografické rozdělení. Největší riziko chudoby či sociálního vyloučení bylo v zemích západních a severních EU u obyvatel velkých měst. Naopak, největší riziko chudoby a sociálního vyloučení východních, jižních zemí a zemí Pobaltí bylo na venkově.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.