Rusko znovu trápí velké sociální nerovnosti. Jako před revolucí

Sociální nerovnosti v dnešním Rusku připomínají rok 1905. Příjmy těch nejchudších se snížily za posledních cca 30 let o 20 %. 10 % nejbohatších vlastní skoro polovinu všeho bohatství v zemi.

Za posledních skoro 30 let se kumulativní růst příjmů 50 % Rusů s nízkými příjmy snížil o 20 %. V případě 40 % Rusů se středními příjmy vyrostl o 15 %. Horní 1 % žije celkem 10x lépe. Přehled o sociálních nerovnostech publikoval internetový deník Rosbalt.

Lidí s nízkými příjmy je v Rusku asi 57 milionů lidí a jejich příjmy se za skoro 30 let snížily o 20 %. Lidí se středními příjmy je asi 46 miliony lidí a jejich příjmy vzrostly o 15 %. Nejbohatší jedno procento za skoro 30 let zbohatlo celkem 10x. Rusko je tak společností ostrých sociálních nerovností.

Protože nerostou příjmy většiny pracujících je zde také velký rozdíl ve mzdách. Mezi mzdou pracovníka závodu a jeho manažerem je 100x větší rozdíl. A i tento rozdíl se zhoršil v uplynulých pět letech, zatímco daňové zatížení soukromého podnikání se umenšilo.

Zpátky v roce 1905

Podle článku Vladimira Iljina z Ústavu sociálněekonomického rozvoje území RF Ruské akademie věd je situace následující.

Nerovnost v Rusku se po 100 letech od revoluce vrátila k číslům z roku 1905. Příjmy 10 % těch nejbohatších jsou pro rok 1905 a 2015 téměř shodné. Asi 10 % obyvatelstva vlastní skoro polovinu všech příjmů v Rusku.

Mezi roky 1990 až 2015 vyrostl podíl příjmů nejbohatších o 20 p.b. (zhruba z 25 na 45 %) a příjmy těch 50 % nejchudších se propadly o 13 p.b. (tedy z 31 % na 18 %).

Za posledních 20 let (1995 až 2015) vzrostla koncentrace bohatství 10 % nejbohatších o 17 p.b., což znamená konkrétně z 53 % na 70 %). U ostatních obyvatel Ruska se tento ukazatel snížil. U lidí se středními příjmy o 15 p.b (z 40 % na 25 %) a u 50 % s nízkými příjmy na 5 p.b. (z 10 % na 5 %). Rozdíly mezi nejzámožnějšími a nejchudšími se také silně zvýšily – za posledních dvacet let 10 až 14 x.

Mezi roky 2006 až 2016 se daňová zátěž celkem 10 největších státních firem zmenšila dvakrát, tedy z 8 % na 4 % daní ze zisku. Přitom ale byl podíl dividend vyplácených těmito firmami do státního rozpočtu malý. V posledních 10 letech průměrně méně než 2 %. Odlišná je ale podle studie situace například firem v oblasti metalurgie, kterým se v letech 2012-16 snížily zisky, ale jejich vyplacené dividendy se zvýšily 2 až 4x.

V letech 2012 až 2016 se příjmy z daní pro oblastní rozpočty a také příjmy středněpřijmových obyvatel nezměnily nebo se zmenšily. Maximální růst příjmů pro obyvatele se středními příjmy byl ve Vologodské oblasti (9 %) a příjmů z daní potom v Lipecké oblasti (4 %).

Pro koho je dobrý ruský kapitalismus?

Politika „oligarchického kapitalismu“ je dobrá jenom pro ty, kdo ho utvářejí a podporují, píše se dále na stránkách deníku Rosbalt.  Tomu odpovídají už výše zmíněná čísla v rozdělení bohatství. Podíl příjmu asi 11 milionů nejzámožnějších Rusů se měl zvýšit o celkem 171 % a co se týká 0,001 % superbohatých (což je asi 1000 lidí) tak je to číslo vyšší o 4122 %. Zatímco celkově se v zemi průměrný růst příjmů ročně v letech 1989 až 2016 pohyboval na 1,3 %.

V tomto kontextu dochází v současném Rusko k odcizení občanů a státu. Podle průzkumu veřejného mínění z května 2017 se jen 4 % rodin spoléhají nebo očekávají pomoc od státu v případě snížení příjmů. Třetina rodin se spoléhá na pomoc příbuzných, každá čtvrtá rodina na sama na svoje úspory a asi 40 % zemí se nemůže spolehnout na nikoho.

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.