Sjezdová rezoluce ČSSD: za prázdné tlachy a eurohujerství

Ilona Švihlíková píše na okraj návrhu sjezdové rezoluce ČSSD k budoucnosti České republiky v Evropské unii. 

Moji přátelé ze sociální demokracie mě před sjezdem ČSSD upozornili na tento materiál, návrh rezoluce s názvem: Sjezdová rezoluce ČSSD: Za silnou Českou republiku v silné a jednotné Evropě!

Přestože jsem se domnívala, že jsem řadou toho, co někteří představitelé socdem, například Oto Novotný, dokázali vyprodukovat, již dostatečně zocelena, tato sjezdová rezoluce přináší skutečně „novou kvalitu.“

Takovou koncentraci frází na tak malé ploše se hned tak najít nepodaří. Například na začátku se dozvíme, že kapitalismus prohlubuje nerovnosti (že by se takhle sociální demokracie třeba vyjádřila ke kapitalismu?!), ale že EU to umožňuje řešit. Nu, v posledních asi tak třiceti letech vedlo „řešení“ EU k tomu, že nerovnosti narůstaly, nikoliv se zmenšovaly a dokument EU, jako je například chorý Fiskální kompakt, k němuž se aktuálně přihlásila i vláda v demisi, je dalším takovým příkladem. Ukotvuje politiku škrtů a aktivně tím brání vládě ve větší manévrovací politice k potírání nerovnosti.

Celá rezoluce, která postrádá strategický rámec uvažování, je vlastně směřována k tomu, abychom co nejdříve přijali euro. Ne, že bychom toto z určitých kruhů socdem neznali. Bez eura, dozvíme se dále – a teď pozor – „se můžeme ocitnout na periferii, kde budeme odkázáni na mizerně placenou práci a na zboží a služby druhé kategorie.“ Nu, zde se operuje s pojmem politické „prestiže“, protože právě jen členství v eurozóně nás podle tohoto eurohujerského názoru – v němž například zcela absentují alespoň základní přehled nákladů a rizik přijetí eura! – nás spasí před tím být periferií.

Nu, periferií samozřejmě už dávno jsme a periferií jsou i země, které euro mají. Nebo si snad autoři této rezoluce myslí, že Slovensko nemá problém s nízkými mzdami a zbožím druhé kategorie? Samozřejmě, že má. Protože to s eurem nemá co do činění, zato ale s postavením v mezinárodní dělbě práce. EU má v tuto dobu dvě periferie – jižní (Portugalsko, Španělsko, Kypr, jih Itálie, Řecko…) a pak periferii tzv. východní Evropy. Představa, že přijetím eura se z Estonska stane země jádra, je tak směšná, že snad ani nestojí za komentář.

EU totiž není organizace „hodnot“, jak se ji někdo snaží neustále prezentovat a zamlžovat tím podstatu věci. Je to normální mocenská organizace, která v některých případech částečně předstírá demokratické rozhodování, které je ovšem na rapidním ústupu. Aby ČR (a také Maďarsko a Slovensko, které jsou si strukturálně relativně podobné a řeší podobné problémy) přestaly být východní periferií, musely by razantně změnit svou ekonomickou strukturu – a to prosím pěkně hlavně vlastnickou. Myslí si snad autoři této rezoluce, že to se bude ve vyspělých zemích EU, především v Německu, líbit? Copak mají vyspělé země motivaci chtít a připustit, aby je ty ostatní začaly dohánět?

Evropská koordinace v oblasti změn charakteru práce… nu, další pěkná fráze. A jaký je obsah? Má to snad být ukotvená politika škrtů, která škrtla v zemích jižní periferie celou jednu generaci? Každá země EU je strukturálně jiná, digitalizace ji zasáhne jinak. Prozatím vysoká nezaměstnanost v určitých zemích tedy vůbec nebyla považována za problém – stačí se podívat na Itálii.

V rezoluci je chválen postup společné evropské obrany spolu v těsné spolupráci s NATO. To prý zamezí problémům s migrací. Nu, konflikty členů NATO ten problém s migrací do značné míry vyvolaly, že. Stačí se podívat na Libyi, ze které je teď po „intervenci“ Francie úplná rozkvetlá zahrada. Stranou nechám to, že USA se staví proti vyčleňování „EU“ z NATO a že obranný pakt je spíš přání otcem myšlenky (v jaké jazyce se bude velet? Kde se na to vezmou zdroje, když má být „paralelně“ ještě saturováno NATO?).

ČR by se také měla aktivně zapojit do odstraňování nedostatků projektu hospodářské a měnové unie. Nu, z předchozího textu téměř vyplývalo, že žádné nedostatky neexistují a ejhle, v posledním odstavci se nakonec objeví. Zřejmě se tedy nejdřív přidáme do eurozóny a pak se pokusíme odstraňovat její nedostatky, kterých je skutečně nemálo. To, že eurozóna je nefunkční měnová unie, není přeci nic nového, ekonomové na to houfně upozorňovali již v 90. letech minulého století. Představa, že ČR by prorazila se svou představou „jak to dělat jinak“, když dosavadní ekonomické návrhy byly zcela dominovány Německem, je naprosto naivní. Častý argument, že „budeme u toho“ v reálu znamená, že budeme u stolu formálně sedět, a předhodí se nám k realizaci to, co napsali Němci, přičemž Francouzi k tomu doplní dvě věty „o růstu a stabilitě“, aby se neřeklo….

Nedokážu si představit, jaký je účel takovéto eurohujerské rezoluce, notabene za situace, kdy je 70 % občanů proti euru…

Ilustrační obrázek: Autor – VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20570277

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.