Společnosti provozující sociální média musí učinit více k dosažení úplného souladu s předpisy EU na ochranu spotřebitele

Evropská komise. Komise požaduje další změny, které se mají týkat předpisů ochrany spostřebitel na jedné straně a velkých provozovatelů sociálních sítí na druhé straně. Z tiskové zprávy vybíráme:

  • Facebook, Twitter a Google+ musí učinit více, aby splnily požadavky týkající se dodržování předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele
  • Požadavky vznesla Evropská komise a orgány na ochranu spotřebitelů v členských státech v březnu 2017
  • Dosavadní změny ve smluvních podmínkách společností stále nejsou dostačující
  • Ze změn bude mít  prospěch více než čtvrt miliardy evropských spotřebitelů používajících sociální média
  • Spotřebitelům přinesou např. právo odstoupit od nákupu on-line, podávat své stížnosti v Evropě, namísto v Kalifornii a více odpovědnosti na straně platforem

Společnosti provozující sociální média musí učinit více, aby splnily požadavky týkající se dodržování předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele, které v březnu loňského roku vznesla Evropská komise a orgány na ochranu spotřebitelů v členských státech.

Komise zveřejnila změny, jež ve svých smluvních podmínkách provedly společnosti Facebook, Twitter a Google+, aby dosáhly souladu s předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele.

Z těchto změn bude mít již nyní prospěch více než čtvrt miliardy evropských spotřebitelů používajících sociální média: od spotřebitelů v EU se nebude vyžadovat, aby se zřekli svých zaručených práv, jako je např. právo odstoupit od nákupu on-line, budou moci podávat své stížnosti v Evropě, namísto v Kalifornii, a platformy převezmou svůj spravedlivý díl odpovědnosti vůči spotřebitelům v EU, stejně jako off-line poskytovatelé služeb. Uvedené změny však naplňují požadavky spotřebitelského práva EU pouze částečně.

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, při této příležitosti prohlásila: „Sociální sítě jsou využívány jako reklamní a obchodní platformy, a musí proto plně respektovat předpisy pro ochranu spotřebitele. Těší mě, že vymáhání právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ze strany vnitrostátních orgánů nese své ovoce, neboť některé společnosti nyní své platformy upravily tak, aby byly pro spotřebitele bezpečnější. Je však nepřijatelné, že tento proces není stále ještě ukončen a že trvá tak dlouho. Potvrzuje se tak, že skutečně potřebujeme „novou politiku pro spotřebitele“: předpisy EU pro ochranu spotřebitele by měly být dodržovány, a pokud tak společnosti nečiní, měly by je postihnout sankce.“

Zatímco nejnovější návrhy společnosti Google se zdají být v souladu s požadavky orgánů na ochranu spotřebitelů, Facebook, a především Twitter řeší pouze částečně důležité otázky týkající se jejich odpovědnosti a způsobu informování uživatelů o možném zrušení obsahu nebo ukončení smlouvy.

Pokud jde o „mechanismus pro oznamování a přijímání opatření“, který mají orgány na ochranu spotřebitelů používat k oznamování nezákonného obsahu a žádostem o jeho odstranění, nejsou změny některých společností dostačující. Zatímco Google+ zavedl protokol včetně lhůt pro vyřízení žádostí, provozovatelé Facebooku a Twitteru souhlasili pouze se zřízením zvláštní e-mailové adresy, kterou mohou vnitrostátní orgány používat k ohlášení případů porušení předpisů, avšak nezavázali se k vyřízení takových žádostí v určitých lhůtách.

V návaznosti na četné stížnosti ze strany spotřebitelů, kteří byli při používání těchto internetových stránek podvedeni nebo oklamáni, případně se setkali s některými podmínkami poskytování služeb, jež nejsou v souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele, byla v březnu 2016 zahájena opatření k vymáhání práva.

Provozovatelé sociálních médií mezitím souhlasili s tím, že změní smluvní podmínky, které:

  • omezují či zcela vylučují odpovědnost sociálních sítí v souvislosti s poskytováním služeb,
  • požadují, aby se spotřebitelé zřekli svých zaručených práv, jako je právo odstoupit od nákupu on-line,
  • zbavují spotřebitele jejich práva obrátit se na soud v členském státě svého bydliště a stanoví, že použitelným právem je právo státu Kalifornie,
  • zbavují platformu povinnosti označovat obchodní sdělení a sponzorovaný obsah.

Společnosti se zavázaly k provedení těchto změn jejich smluvních podmínek ve všech jazykových verzích během prvního čtvrtletí roku 2018.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.