Evropská komise představila možnosti dlouhodobého rozpočtu EU po roce 2020 – a jejich důsledky

Evropská komise. EK informovala o scénářích dlouhodobého rozpočtu Evropské unie.

  • Evropská komise představila scénáře pro budoucí dlouhodobý rozpočet EU po roce 2020
  • Posílení ochrany hranic, obranná spolupráce, razantnější digitalizace – každá priorita má dopad na společný rozpočet
  • Aby se lídři zemí EU mohli rozhodnout, kam chtějí, aby EU směřovala, musí vědět, kolik bude potřeba prostředků
  • Komise proto vyčísluje finanční dopady různých možných politických rozhodnutí
  • Sdělení také poskytuje informace o přínosech rozpočtu EU, úspěších a přidané hodnotě
  • A poukazuje na důsledky pro studenty, výzkumné pracovníky či infrastrukturní projekty v případě zpoždění při přijímání nového rozpočtu
  • O návrhu budou poprvé diskutovat lídři zemí EU včetně ČR 23. února v Bruselu
  • Koncem jara pak Komise přijde s konkrétním návrhem víceletého rozpočtu

Možnosti budoucího rozpočtu EU

Při debatě o ambicích unijních opatření v oblastech, jako je ochrana vnějších hranic EU, podpora skutečné evropské obranné unie, posílení digitalizace Evropy nebo zefektivnění fondů EU podporujících soudržnost a zemědělskou politiku, je pro vedoucí představitele Unie důležité vědět, co by jejich rozhodnutí konkrétně znamenala z hlediska financování na úrovni EU. Právě toho by měl docílit dnešní příspěvek Komise – tím, že vyčísluje finanční dopady různých možných politických rozhodnutí. Nejedná se o vlastní návrhy Komise, nýbrž o příklady založené na představách, které se ve veřejné diskusi často objevují. Jejich účelem je soustředit pozornost, podpořit diskusi a poskytnout solidní faktický základ pro významná rozhodnutí, která bude třeba učinit.

Pokud se například lídři shodnou na tom, že uskuteční často zmiňovaný příslib lépe ochraňovat vnější hranice EU, stálo by to během sedmi let 20 až 25 miliard eur, a kompletní systém správy hranic EU až 150 miliard eur. Každou politickou prioritu – evropskou obrannou unii, podporu mobility mladých lidí, stimulování digitalizace Evropy, posílení výzkumu a inovací či podporu skutečné hospodářské a měnové unie – je totiž třeba řádně financovat, aby se mohla zrealizovat.

Modernizace a financování rozpočtu EU

Komise rovněž představuje možnosti modernizace rozpočtu EU, mimo jiné posílením vztahu mezi cíli rozpočtu EU a způsobem jeho financování. Kromě toho uvádí možnosti, jak posílit vazbu mezi financováním z EU a dodržováním základních hodnot Unie, tedy tzv. podmíněnost.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.