Nový Eurobarometr – Češi se svým pozitivním hodnocením životní situace řadí mezi západní země, mnohem víc však důvěřují sociálním médiím a internetovému zpravodajství

Zpráva dne: Češi vnímají svojí životní situaci dobře, problémem jsou ale vysoké ceny a náklady, nadprůměrný počet lidí v ČR věří internetu.

Zastoupení Evropské komise v ČR dnes zveřejnilo národní zprávu k nejnovějšímu standardnímu Eurobarometru – průzkumu veřejného mínění mapujícímu aktuální postoje Čechů v otázkách evropské integrace.

Letošní průzkum s pořadovým číslem 88 se kromě postojů vůči EU zaměřil také na vnímání médií. Probíhal od 5. do 13. listopadu 2017 a zúčastnilo se ho 1021 Čechů

Češi jsou všeobecně se svojí životní situací velmi spokojeni (88 %) a jsou obecně optimističtější než v roce 2016. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi se svým pozitivním hodnocením dokonce řadí na přední místa. Výborně hodnotí zejména situaci na trhu práce, ale i národní a evropskou ekonomiku a např. i veřejné služby.

Jako největší problém pak označují rostoucí ceny a životní náklady (41 %).

Za největší a ryze evropské problémy považují Češi nadále přistěhovalectví (58 %) a terorismus (53 %). Dle jejich názoru se však přímo České republiky týkají jen málo (problém pro ČR představují jen pro 17 % resp. 5 % dotázaných).

  • Co pro nás znamená EU

Celkem 71 % Čechů má za to, že členské státy k sobě mají z hlediska hodnot blízko. To je nejvíce ze všech zemí Evropské unie, kde je průměr 52 %.

Pro Čechy znamená pojem Evropská unie na prvním místě svobodu cestování a práci nebo studium v kterémkoli jiném členském státě. Uvedlo to 52 % dotazovaných. V tomto směru se česká veřejnost nijak neodlišuje od evropského průměru. Hned na dalších místech ale jsou již negativní asociace, jako je byrokracie (42 %), nedostatečná kontrola hranic (39 %) nebo plýtvání penězi (38 %).

Hodnotou, která podle Čechů charakterizuje EU nejvíc, je „mír“ (49 %), který zároveň označují za nejdůležitější výdobytek pro ně osobně. Podobně vnímají demokracii či lidská práva.

Obecně však mají Češi k EU negativnější postoj než obyvatelé většiny ostatních zemí EU. Pozitivní konotaci vyvolává EU pouze u 30 % respondentů, přičemž 39 % dotázaných ji vnímá neutrálně

  • Vnímání médií

Češi jsou ve svém mediálním chování trochu jiní než obyvatelé ostatních zemí EU. Oproti západní Evropě jsou velmi důvěřiví ke zpravodajství na internetu a sociálních sítích. Tato důvěra je přitom vyšší mezi Čechy, kteří mají s internetem a sociálními sítěmi jen malé zkušenosti.

Za nejdůvěryhodnější médium považují Češi stále rozhlas a televizi (64 % resp. 56 % populace). Hned na 3. místě je však jen s malým odstupem internet (50 %), což je v kontextu zemí EU28 velmi neobvyklé – v průměru tam má internet důvěru jen 34 % obyvatel. Země EU15 jsou v tomto směru ještě opatrnější a například ve Švédsku, Velké Británii nebo Francii je důvěra v internetové zpravodajství pod 25 %, tedy poloviční oproti ČR.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.