!Argument slaví jeden rok a hledá 300 občanských sponzorů zdola. Přidáte se?

Od redakce: !Argument hledá 300 dobrovolných předplatitelů, kteří měsíčně věnují časopisu alespoň 150 korun na další rozvoj časopisu. Přidáte se k nám?

Milé čtenářky, milí čtenáři,

po roce „testujícího“ vydávání !Argumentu můžeme hodnotit. Celkem jsme vydaly za posledních 12 měsíců 2400 různých článků a oslovilo vás více než 70 autorů. Časopis potřebuje finanční podporu zdola a počítá se každá koruna.

!Argument jako zcela nový projekt začínal od nuly: 100 korun na kontě a 0 čtenářů. Pravidelně nám částkami podle vlastního uvážení přispívá pár desítek lidí. Těm patří náš velký dík za podporu a projevenou důvěru. Trend předplatného se zlepšuje, ale je daleko od optimální situace. Měsíčně vybereme v průměru mezi 13 až 15 tisíci korun, i když čtenářská obec roste.

Náš model je přitom jasný: žádní oligarchové a žádné granty. Stojíme plně na dobrovolném předplatném a na dobrovolné práci našich autorů. Máme minimální náklady: redakci, kterou tvoří dva lidé s domácím, soukromím připojením k internetu, soukromým osobním počítačem, žádné kanceláře, žádní zaměstnanci, žádný sekretariát. Předplatné ke světovým médiím si hradíme podle možností z vlastní kapsy, nebo jsme ho dostali jako dárek (v jednom případě) od našich podporovatelů.

Ve druhém roce tak stojíme společně před úkolem, jak !Argumentu pomoci dál se rozvíjet. Pokud jsme s minimálními možnostmi, byli schopní nabídnout současný obsah, otázka je, jak by obsah vypadal, kdybychom měli lepší podmínky a lepší dělbu práce, kde by celý chod nestál jen na volném čase dvou lidí.

Odkladem bychom měsíčně potřebovali najít kolem 40 až 50 tisíc korun, což je zatím částka, kterou dobrovolné příspěvky rozhodně nepokryjí.

Stále platí, že kdyby nám poslalo 200 lidí 150 korun, tak vybereme 30 tisíc korun. Kdyby se k tomu rozhodlo čtenářů 300 máme k dispozici 45 000 korun. Faktem je, že nás v daný moment finančně podporuje stále tisícina čtenářů.

V rámci našeho výročí tak hledáme tři sta lidí, kteří budou ochotni nám měsíčně poslat 150 korun jako minimální částku na měsíc.  Nacházíme postupně tisíce nových čtenářů. Letošní rok ukáže, zda nejdeme i stovky těch, kdo si uvědomují, že – bohužel – nic není zadarmo a budou brát měsíční předplatné v jakékoliv výši jako dobrou investici do nezávislého média, které se snaží o názorovou různost, nepodbízí se, snaží se dbát na kvalitu a slušnost, neprodává se emocemi a nestojí na vylučování jiných názorů.

Aspoň tři věci, které bychom chtěli:

Větší paletu autorů, kteří by pravidelně přispívali s větší názorovou pluralitou (redakce je liberální a nedělí autory na sluníčka a nesluníčka, nevylučuje autory, se kterými nesouhlasí na základě představy, že „moje“ je pravda a „ty“ jsi „zlo“. Jediným kritériem je respekt k demokratickým principům a určitá úroveň kvality. Poučili jsme se z atmosféry v jiných „alternativních“ médiích, že tolerance a slušnost ve vztahu ke čtenáři i mezi autory navzájem je základní požadavek.) Odměny pro autory by nám v tom mohly aspoň z části pomoci mít větší záběr.

Větší pokrytí zahraničních témat ve formě zpravodajství, ale také názorového monitoringu. Souvisí to s naším přesvědčením, že je pro českou společnost životně důležité vědět, co se děje ve světě. Zde by pomohla možnost mít aspoň jednoho člověka, který by se věnoval překladům a rešerším z angličtiny (alespoň). Přitom platí, bohužel, že kvalitní zdroje jako Financial Times, Foreign Affairs, Foreign Policy, Bloomberg a řada dalších nemají obsah zdarma…všechna vyžadují roční předplatné v řádech tisíců korun.

Lepší webový prostor, který by umožnil lepší organizaci obsahu. V daný moment máme webový design zdarma a během roku se ukazuje, že ne vždy odpovídá našim potřebám. K webu na míru je třeba opět investice, která v daný moment přesahuje naše možnosti. S tím se pojí i otázka větší interaktivností mezi obsahem a čtenáři, ve formě moderované diskuze (což vyžaduje časovou dotací moderátora, protože moderace je nutností. Jednak je redakce právně odpovědná za obsah a jednak je naší filosofii slušnost a respekt.). Uvědomujeme si, že nemožnost komentovat články činí! Argument statický, ale na moderování diskuzí nemáme ve dvou lidech prostě síly a ani čas.

!Argument nepotřebuje miliony – ani korun a ani čtenářů, protože na takovém modelu nestojí. Potřebuje ale čtenáře, kteří jeho obsah ocení a naši práci podpoří v rámci svých možností a dle svobodné úvahy. A potřebuje jich aspoň 300 s minimálním a pravidelným darem 150 korun. To není zase tolik?  Přidáte se? Pomůžete nám ve druhém roce !Argument „nakopnout“?

Všem krásný nový rok 2018!

 Ilona a Veronika

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.