Evropa, která chrání: Komise stupňuje reakci EU na nezákonný obsah na internetu

EK. V rámci závazku sledovat pokroky v boji proti nelegálnímu obsahu na internetu nyní Evropská komise předkládá několik doporučení spolu s potřebnými zárukami. Doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, padělání produktů až po porušování autorských práv. Je třeba zavést razantnější postupy pro účinnější odstraňování nezákonného obsahu v podobě např. proaktivních technologií, větší spolupráce společností nebo pravidla jedné hodiny pro odstranění teroristického obsahu.

Ve svém sdělení ze září 2017 o boji proti nezákonnému obsahu online se Evropská komise zavázala sledovat pokrok v této oblasti a posoudit, zda jsou nutná dodatečná opatření, aby se zajistilo rychlé a proaktivní odhalování a odstraňování nezákonného obsahu on-line, a to včetně případných legislativních opatření, která by doplnila stávající regulační rámec.

V návaznosti na to dnes Komise v zájmu vystupňování tohoto boje doporučila společnostem a členským státům několik operativních opatření spolu s potřebnými zárukami. Následně Komise rozhodne, zda bude zapotřebí navrhnout právní předpisy. Uvedená doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, padělání produktů až po porušování autorských práv. Navazují na spolupráci s podniky, v jejímž rámci se různé dobrovolné iniciativy snaží zajistit, aby se nezákonný obsah na internetu neobjevoval, a jejich opatření ještě stupňuje.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Online platformy se pro lidi stávají hlavním zdrojem informací, a proto musí svým uživatelům zajišťovat bezpečné prostředí. Co je nezákonné off-line, je nezákonné i online. Některé platformy již sice nezákonný obsah odstraňují, a to více než kdy předtím – což ukazuje, že samoregulace funguje –, my však přesto musíme na teroristickou propagandu a jiný nezákonný obsah, který vážně ohrožuje bezpečnost našich občanů a jejich základní práva, reagovat rychleji.“

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, při této příležitosti prohlásila: „Nelegální nenávistné útoky trolů a haterů nesmí omezit naše právo na svobodné vyjadřování. Za pomoci občanské společnosti a poskytovatelů online platforem bojujeme proti bezpráví na internetu. Tyto hodnoty jsou pro nás nedotknutelné.“ 

Šíření nezákonného obsahu online oslabuje důvěru občanů v internet a představuje bezpečnostní hrozby. I když ochrana Evropanů online pokročila, musí platformy nezákonný obsah z internetových stránek odstraňovat ještě rychleji a efektivněji. Dobrovolná opatření podniků, která Komise podporuje prostřednictvím internetového fóra EU o teroristickém obsahu online, kodexu chování v boji proti nezákonným nenávistným projevům online a memoranda o porozumění o prodeji padělaného zboží, již přinesla výsledky. Opatření by však mohla být ještě účinnější, zejména pokud jde o nejnaléhavější otázky týkající se teroristického obsahu, které představují závažná bezpečnostní rizika.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.