Evropa ukazuje na Irsko – kvůli vyhýbání se daním

Aktuálně: EU si chce posvítit na Irsko a jeho daňovou politiku ohledně autorských poplatků. Jsou tu ale také jiné země, které se stanou terčem „narovnání“  daňových podmínek v EU.

Nadnárodní firmy extenzivně využívají irský systém autorských poplatků, což je běžný způsob, jak přesouvat zisky a vyhýbat se daním. Tyto platby v průměru tvoří 23 % HDP země, říká zpráva Evropské komise, kterou mají Financial Times k dispozici.

Objem autorských poplatků, které protečou Irskem, silně kontrastuje s průměrem celé EU, kde jsou platby tohoto typu jen zlomkem HDP. Brusel zdůraznil roli Irska, nicméně jsou tu i další země, které umožňují nadnárodním firmám snižovat své zdanění agresivními způsoby vyhýbání se daním – Belgie, Kypr, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Malta a Nizozemsko.

Takové daňové praktiky podkopávají spravedlnost na interním trhu a zvyšují břemeno daňových poplatníků, říká komisař Moscovici. Zpráva analyzuje ekonomická data z členských zemí EU a snaží se identifikovat pravidla, která se používají pro agresivní vyhýbání se daním nadnárodními firmami. Zatím ovšem členské země z vyhýbání se daním neobviňuje. Místo toho směřuje na daňovou reformu.

Autorské platby převáděné z jedné dcery na druhou – typicky za využití patentů, nebo duševního vlastnictví – jsou běžnou cestou, jak přesouvat zisky z jurisdikcí, kde jsou vysoké daně, na ty, kde jsou daně nízké. Další metody jsou mezipodnikové půjčky a posílání dividend firmám ve skupině. Členské státy postupně vytvořily řadu pobídek pro globální firmy, aby právě v nich založily pobočky a tudíž i pracovní místa. Ovšem rozdíly mezi jurisdikcemi umožnily firmám využívat mezery v pravidlech, aby platily menší daně.

Firmy říkají, že dodržují pravidla a zákony a že platí daně, které jsou od nich vyžadovány. Tvrdí také, že plní povinnost maximalizovat svou hodnotu pro své akcionáře, přičemž struktura firmy je jedním z nástrojů, kterými tyto své závazky plní, mj. i tím, že minimalizují daňové náklady. Ovšem politici jsou pod tlakem, aby daně vybrané od nadnárodních firem navýšili. EU pracuje s dalšími ekonomikami, aby se pustily do boje proti daňovým únikům. EU vytvořila nová pravidla a má nové požadavky, spolupracuje s členskými zeměmi, aby „mezery v zákonech byly uzavřeny“. Moscovici bude navrhovat nový přístup EU ke zdanění digitálních firem. Navrhne jak krátkodobá opatření, tak fundamentální reformu.

Bude ovšem potřeba mít souhlas jak Evropského parlamentu, tak i jednomyslný souhlas členských zemí. Zástupci firem jako je Amazon, Netflix či Google se s Moscovicim sejdou a budou diskutovat o zdanění.

Vestagerová, komisařka pro hospodářskou soutěž, také nařídila doplacení daní od firem, například Apple, Amazon, Fiat či Starbucks, jejichž daňové dohody byly tak „výhodné“, že vlastně představovaly nelegální státní pomoc.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.