K MDŽ: Ženy v EU vydělávají průměrně o 16 % méně než muži

Zpráva dne: Jak je to s rozdílem mezi platy žen a platy mužů v rámci Evropské unie? Věděli jste, že Česko patří v nejhorším zemím v otázce rovnosti odměňování žen?

Eurostat vydal zprávu, v níž se konstatuje, že nejmenší tzv. gender pay gap (tj. rozdíl mezi odměňováním žen a mužů) je v Rumunsku a Itálii, největší v Estonsku.

V roce 2016 byla tzv. gender pay gap v průměru za celou EU 16 %, což znamená, že za každé euro vydělané mužem za hodinu, dostala žena jen 84 centů.

Nejhorší situace je v Estonsku, České Republice a Německu. Nejlepší situace, kde je gender pay gap menší než 10%, najdeme v Rumunsku (5,2 %), Itálii, Lucembursku, Belgii, Polsku, Slovinsku a Chorvatsku.

Na druhé straně k nejhorším zemím z hlediska rovného odměňování mužů a žen patří Estonsko (25,3 %), dále pak ČR (21,8 %) a Německo (21,5 %), hodnoty nad 20% najdeme také ve Velké Británii a Rakousku.

Ve většině zemí EU došlo k poklesu tzv. gender pay gap, nejvíce v Rumunsku a Maďarsku. Naopak nárůst byl zaznamenán v letech 2011 až 2016 u deseti členských zemí, především u Portugalska a Slovinska.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.