Více demokracie v práci? Potřebujeme to?

Proč je dobré mít více demokracie na pracovišti? Zkušenosti ukazují, že firmy s participací zaměstanců jsou součástí produktivní a ziskové ekonomiky.

Peter Scherrer, autor článku o ekonomické demokracii, který vyšel na Social Europe, píše, že když navrhoval „strategie více demokracie v práci“, setkal se k komentářem starého, zkušeného odboráře, že takováto agenda je zastaralá.

Boj za právo na účast pracovníků a jejich zástupců a boj za více přímé demokracie je ještě starší než hnutí pracujících a odborové hnutí. Přání nebýt jen objektem, který dostává příkazy a musí žít s tím, co rozhodli ostatní, se vztahuje k dobám, když se objevil pracovní vztah mezi nadřízeným a podřízeným.

Nyní je, píše Scherrer, ještě důležitější než kdy dřív vrátit boj za více demokracie v práci do politické agendy. Jenže to je také téma, kterému ani veřejnost, ani politické elity EU nevěnují moc pozornosti, i když pro miliony pracujících má zásadní důležitost. Evropská konfederace odborů  – ETUC – už přijala strategii v tomto duchu.

Demokracie a zlepšení podmínek práce

ETUC se domnívá, že evropský přístup k demokracii na pracovišti může zlepšit pracovní život, kolektivní pracovní práva a konkrétní účast pracovníků na společnosti a ekonomii. To, jak se daří zemím jako je Švédsko, Dánsko, Německo a Rakousko, ukazuje, že rozšířit práva na účast zaměstnanců ve firmách a ve správě není překážkou pro produktivní a ziskovou ekonomiku. Mnoho členských zemí má práva na informaci a konzultaci a některé země mají také zastoupení pracovníků v dozorčích radách firem. Aktivní zapojení odborářů a zástupců pracovníků přispívá k ekonomickému úspěchu a stabilitě zaměstnanosti.

Když se podíváme na dnešní situaci, píše Scherrer, pak vidíme, že demokracie na pracovišti je erodována rostoucí centralizací firemního rozhodování a navýšením utajení toho, kdo je reálný vlastník. Tato rozšiřující se mezera by mohla být částečně uzavřena evropskou legislativou ohledně participace pracovníků. Ale velké ohrožení pro více demokratické pracovní vztahy přichází kvůli rychlému růstu tzv. digitálních pracovníků v tzv. ekonomice sdílení.

V této sféře globální ekonomiky nemohou být pracovníci organizováni jako dřív. Problémy jsou fyzická vzdálenost,oodělení  a izolace pracovníků. Velké rozdíly v pracovních podmínkách, pracovních smlouvách, zákonech a odměnách jsou další překážky, jak najít společný postoj vůči managementu firmy, nebo vůči tomu, kdo najímá tyto služby. Je potřeba novou taktiku na organizaci těchto pracovníků, nové způsoby, jak pro ně učinit odbory atraktivní. Možnosti, jak by mohli získat větší slovo u pracovních podmínek a budoucím rozvoji firmy jsou sníženy tím, že pracují často sami, na izolovaných pozicích. Dát jim hlas, který bude slyšet v manažerských kancelářích, to je velká výzva pro odbory.

Víc tlaku v EU

Kvůli změnám v povaze práce, minimální práva participace pro pracující už nejsou jen otázkou pracovního zákona, ale celkově přístupu k demokratičtější společnosti. Scherrer se domnívá, že se jedná o rozšíření občanských práv na sféru práce. ETUC se domnívá, že příprava Evropského pilíře sociálních práv, který připravuje Evropská komise, je dobrou příležitostí jak ukázat, že demokratická práva na pracovišti (tedy v tradičních firmách, v nové ekonomice i ve veřejném sektoru a správě) po celé EU by byla žádoucí a přispěla by k demokratičtějšímu a více participativnímu životu. Bohužel Komise i Rada propásly možnost ukázat, že demokracie by se neměla zastavit u bran továren.

Se svou strategií za více demokracie na pracovišti, bude ETUC stupňovat své požadavky směrem k volbám do Evropského parlamentu. Kampaně politických stran jsou možností, jak dostat práva na participaci blíže k centru debaty. A když hovoříme o evropských hodnotách, je možnost ukázat, že Evropa a její poslanci vidí, že pracovníci nejsou jen objekty (a často oběti) pravidel globální tržní ekonomiky. V analýzách nástupu pravicových extremistických sil v mnoha zemích je dobře vidět rozšiřující se vzdálenost mezi politickým rozhodováním a „běžnými“ lidmi – což činí jejich propagandu efektivní.

Je čas tuto mezeru snížit na úrovni firmy i pracoviště.

ETUC vytvořil katalog požadavků pro zlepšení směrnice Rady evropské práce (EWC), zatím bez pozitivní reakce. Pracovníci by se měli podrobněji podívat, které strany budou mít ve svých volebních programech více demokracii na pracovišti. Evropské odbory od začátku podporují ideu Evropy, prohlubování a rozšiřování EU. A tak je na čase, aby Evropa ukázala demokratičtější tvář i pracovníkům.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.