MMF vydal novou studii o distribuci zisků z globalizace

Nová studie ukazuje na to, že výnosy z globalizace se snižují s tím, jak jsou země globalizovány. Ty nejvíce globalizované už nezaznamenávají dopady na růstová čísla. Příjmová nerovnost je přímý důsledek globalizace.

Nová studie Mezinárodního měnového fondu se zaměřila na to, jak jsou rozloženy výnosy z globalizace. Na vzorku 147 zemí studuje její vliv na platy v letech 1970-2014.

Analýza definuje ekonomickou globalizaci jako mnohorozměrný proces, zahrnující vyšší důležitost a legální liberalizaci ekonomických toků přes hranice, proces, který vede k velkým příjmovým ziskům. Ovšem tyto zisky jsou nerovnoměrně rozložené jak mezi jednotlivými zeměmi, tak i uvnitř těchto zemí.

Obecně studie našla pozitivní, nicméně snižující se mezní výnosy z globalizace. V zemích, které jsou na počátku, či ve středních stádiích integračního procesu ekonomické globalizace, zaznamenává rostoucí míru ekonomického růstu. Ve vyšších stádiích globalizace se výnosy snižují a u nejvíce globalizovaných zemí není možné najít podstatné dopady na růst průměrného příjmu.

Uvnitř zemí se příjmová nerovnost zvyšuje, a to jako přímý důsledek globalizace. Zisky z globalizace směřují primárně na vrchol národní distribuce příjmů a v mnoha zemích téměř neovlivňují příjmy chudých. V nejvíce integrovaných ekonomikách jsou tyto distribuční efekty velmi silné. Naopak v rozvojových zemích je možné najít důkazy o snižování chudoby díky globalizaci.

Zjištění také naznačují, že důležitou roli hraje vnitřní politika daní a transferů a vládních investic do vzdělávání, která může zmírnit nepříznivé dopady globalizace.

Tyto výsledky se vztahují k zásadnímu trendu distribuce příjmů v minulých dekádách. Globální nerovnost příjmů mezi jednotlivci je stále více ovlivňována nerovností uvnitř států a menší nerovností mezi zeměmi, jak uvádí i Světová banka.

Takový je trend globalizace – příjmy konvergují mezi zeměmi, protože rostou relativně chudé země, a příjmová divergence mezi zeměmi disproporčně prospívá zemím, které mají relativně bohaté jednotlivce.

Je tedy potřeba dále zkoumat dopady globalizace a neoddělovat úrovně příjmů a distribuci příjmů. Je nutné zabývat se komplexními vztahy mezi globalizací, růstem a nerovností. Efekty globalizace zásadně závisí na jejím rozsahu, je tedy potřeba vzít v úvahu současný rozsah globalizace a dopady globalizace je potřeba zkoumat za využití ne-linearity.

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.