Další odhalení v aféře „Facebookgate“: je etický kodex firem jen prázdná fráze?

Zdeněk Vopat píše o tom, co odhalily nové informace o aféře společnosti Facebook a jak souvisejí s otázkou etického kodexu firem a volným trhem?

29. března internetový portál Buzzfeed publikoval uniklé interní memorandum z 18. června 2016, jehož autorem je viceprezident Facebooku Andrew Bosworth. Bosworth patří k nejbližším spolupracovníkům Marka Zuckerberga. Tento dokument ukazuje, že si vedení Facebooku velmi dobře uvědomovalo, že tato sociální síť může sloužit i k negativním účelům. Bosworth zde mimo jiné píše: „Takto spojujeme více lidí. To může být špatné, jestliže to bude sloužit špatným věcem. Možná to bude někoho stát život, protože bude vystaven šikaně. Možná někdo zemře při teroristickém útoku koordinovaném přes naše nástroje. A my stále spojujeme lidi. Ošklivá pravda je, že věříme ve spojování lidí na tolik, že cokoliv, co nám dovolí spojit více lidí častěji je ‚de facto‘ dobré.“… A dále: Pro to je veškerá práce, kterou děláme pro růst, ospravedlnitelná.“…“Nejlepší výrobky nevyhrávají. Vyhrávají ty, které používá nejvíce lidí.“…Ale nemylte se, strategie zaměřené na růst, je to, co nás dostalo, tam kde jsme.“…Téměř v celé naší práci musíme zodpovědět těžké otázky ohledně toho, čemu věříme. Musíme obhajovat metriku a zajistit, že (tyto otázky) neprohrávají ve větším celku. Ale spojování lidí to je náš imperativ. Protože to je to, co děláme. Spojujeme lidi.“ (překlad autora).  Poté, co se toto memorandum dostalo na veřejnost Mark Zuckerberg mimo jiné napsal: „Boz (přezdívka Boswortha-pozn.autora) je talentovaný vedoucí pracovník, který říká mnoho provokujících věcí. Toto byla jedna z nich, se kterou většina zaměstnanců Facebooku, včetně mě, velmi nesouhlasila. Nikdy jsme nevěřili, že cíle ospravedlňují použité metody.“ (překlad autora). Na celém skandálu je zajímavé to, že Bosworth i přes toto kontroverzní interní memorandum zůstal jedním z vedoucích pracovníků Facebooku. Lze předpokládat, že pokud by vedení Facebooku skutečně nesouhlasilo s jeho slovy, byl by za své názory propuštěn. Proto je Zuckerbergovo tvrzení velmi nevěrohodné.

Mnohem více je však zarážející reakce zaměstnanců Facebooku. Podle portálu Theverge.com, který získal přístup k interním konverzacím zaměstnanců této firmy na dané téma, byli mnozí z nich po tomto odhalení rozzuřeni a zdrceni tím, že někdo z jejich kolegů sdílel toto interní memorandum s médii. Mnoho zaměstnanců požadovalo, aby Facebook zvýšil svůj boj s těmi, kteří vyzrazují interní informace médiím. Dále pak mnozí z nich požadovali, aby Facebook přijímal pracovníky s větší „integritou“. Přičemž integritou byla myšlena loajalita k firmě Facebook.

Celá tato aféra ukazuje na skutečnost, že pro některé zaměstnance Facebooku je důležitější image jejich společnosti, nežli dopad jejích aktivit. Navíc se ukazuje, že pro vedení Facebooku je vskutku nejdůležitější růst jejich firmy, a to za jakoukoliv cenu. Na daném příkladu je názorně vidět, že pro mnoho firem je etický kodex pouhou prázdnou frází.

Podle některých pravicových politiků a ekonomů neviditelná ruka trhu vše vyřeší. Zdá se, že však nevyřeší morální a etická dilemata. Jak je vidět, nejen za demokracii, ale i za etiku ve veřejném prostoru, včetně podnikání, je nutné neustále bojovat. Jsou to právě etické dopady jednání korporací, jakými je firma Facebook, které by mohly sjednocovat „levicová“ hnutí. V naší zemi by bylo možná dobré přestat dělit „levici“ na ČSSD a KSČM a další levicové subjekty a společně se sjednotit při ochraně etických principů.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.