ČR: Růst reálných příjmů i výdajů domácností zrychloval

ČSÚ. Podle tiskové zprávy Českého statistického úřadu rostly reálné příjmy i výdaje českých domácností. Zpráva dále uvádí: Reálné příjmy domácností vzrostly v roce 2017 o 3,9 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 4,6 %. Důchody ze zisků náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v tomto roce 8,3 % HDP.

Nefinanční podniky: ziskovost ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 49,8 %, což je o 0,2 procentního bodu (p. b.) více než v předchozím čtvrtletí a o 0,1 p. b. více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,5 %. Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,5 p. b. a dosáhla 30,0 %. Meziročně klesla o 0,2 p. b.

Domácnosti: reálný příjem ve 4. čtvrtletí vzrostl o 1,4 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,4 %, meziročně o 4,8 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně mírně rychlejším tempem, tedy o 1,5 % a meziročně o 5,6 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření byl 26 835 Kč, z toho 5 051 Kč tvořily individuální služby a zboží poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 32 887 Kč a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 1,1 %, meziročně o 5,4 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření dosáhla částky 24 566 Kč.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 10,4 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,3 p. b. a dosáhla 8,3 %.

Nefinanční podniky v roce 2017: růst mzdových nákladů o 8,4 %

Míra zisku v roce 2017 klesla na 49,4 %, což bylo o 1,1 p. b. méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR vysoce nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Absolutně však zisky stále rostou. Důvodem snížení míry zisku byl rychlejší růst mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 8,4 %. Míra investic se proti roku 2016 mírně zvýšila o 0,2 p. b. a dosáhla 29,4 %.

Vztah k zahraničí v roce 2017: zisky ze zahraničních investic přesáhly 421 mld. Kč

Odliv důchodů ze zisků náležící zahraničním vlastníkům korporací představoval 8,3 % HDP. Ve formě dividend bylo do zahraničí vyplaceno necelých 270 mld. Kč a reinvestováno bylo více než 151 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR.

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Negativní saldo prvotních důchodů se zahraničím dosáhlo 285,4 mld. Kč a bylo tak o 20 mld. Kč nižší než před rokem.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.