Jsou sociální sítě nové opium lidstva?

Staly se sociální sítě pro některé uživatele drogou, která přináší závislost? K jejich negativům podle psychologů patří pokles účasti v pospolitosti, pokles akademického výkonu a problémy ve vztazích.

Když je nyní Facebook v centru zájmu díky svému ledabylému přístupu k uživatelským datům, je také stále jasnější, jak důležitými se sociální média stala. O významu a dopadech užívání sociálních sítí napsal pro Bloomberg Noah Smith. Na ocenění a plné zhodnocení celého rozsahu změn, které sítě přinesly, bude potřeba delší čas. Doba, kdy se lidské interakce odehrávaly především udržováním osobních vztahů a kontaktem tváří v tvář ve fyzickém prostoru, končí. A příští generace ji už nebude chápat. Sociální sítě mění samotný význam lidského života, myslí si Smith.

Sociální sítě také vydělávají obrovské peníze. V případech jako je Facebook Inc., Snap Inc., nebo Twitter Inc., se jedná o mnohamiliardové zhodnocení trhu. Dokonce lze tvrdit, že skutečná ekonomická hodnota těchto firem je vyšší, než jsou jejich zisky. Tyto služby jsou povětšinou zdarma. S ohledem na to, jak mnoho času lidé na těchto sítích tráví, je pravděpodobné, že by byli ochotni za to i zaplatit. V ekonomice se tomu říká zákaznický přebytek, výše hodnoty, kterou zákazník dostane, aniž by za ni musel platit.

Jenže mnozí z těch lidí, kteří zažili Internet 1.0. a nyní sledují sociální sítě, začínají mít obavy. Kromě obav o soukromí, ovlivňování voleb či online zneužívání se totiž zdá, že sociální média mají charakter návykových drog.

Dnešní výzkum zatím nedokáže dojít k jasnému závěru, zda jsou sociální sítě návykové. Nicméně jisté je, že je zcela určitě doprovází negativní efekty, které vzdáleně připomínají negativní stránky rekreačních drog. V roce 2011 psychologové Daria Kuss a Mark Griffith konstatovali ve svém výzkumu, že negativní korelace sociálních sítí zahrnují pokles skutečné účasti na životě společenství, pokles akademických výkonů a také problémy ve vztazích.

Řada současných studií našla podobnost mezi používáním sociálních médií a návykovým chováním. Pokusy ukazují, že mladým lidem způsobuje zbavení se chytrého telefonu úzkost, což je podobné situaci, kdy je narkomanovi zamezen přístup k droze.

Samozřejmě, že to neznamená, že všichni uživatelé sítí jsou feťáci. Jsou zde důkazy, pokračuje Smith, že uměřené používání sítí problémy nezpůsobuje.

Ovšem ti, kteří sítě používají opravdu hodně, jsou skutečně ohroženi. Jak ukazuje současná studie, jedna čtvrtina Američanů je online skoro pořád a používání sociálních sítí se stále rozšiřuje.

Jestli dříve znamenal internet útěk ze skutečného světa, tak nyní potřebuje skutečný svět útěk před internetem, myslí si Smith.

Je dobré si pamatovat, že i když jsou sociální sítě špatné pro některé lidi, neznamená to, že jsou špatné pro celou společnost. Podobné je to s návykovými látkami, jako je například kofein. Někteří ekonomové dokonce tvrdí, že konzumace drog je racionální volba, kdy se uživatel rozhodne zaplatit cenu za potěšení.

Na druhou stranu jiní ekonomové tvrdí, že závislost s sebou nese krátkozrakost. Pokud se lidé orientují jenom na krátkodobé cíle, nedokáží pak získat kontrolu nad sebou samými a v budoucnu přestat. A pokud se závislost stane silnou, pak se lidé ocitají v pasti bez úniku.

Jestli ale sociální média působí na některé uživatele podobně jako cigarety nebo heroin, znamená to, že prospěch je pro ně menší, než jejich ochota platit. Feťáci jsou ochotni za dávku zaplatit docela dost, ale neznamená to, že to jsou dobře investované peníze.

V danou chvíli je potřeba další výzkum k tomu, aby bylo možné říci, zda jsou sociální média jako tabák. Ale pokud ano, negativní dopad by musel být skutečně enormní, aby vlády začaly sociální sítě omezovat, zatím se to jeví jako nereálné.

I kdyby sociální média měla svoji cenu, stále to znamená, že značné společenské zdroje – kapitál i um – byly investovány do vytvoření příjemné drogy, na které by se obyvatelstvo mohlo stát závislým. A to už je, píše Smith, zneklidňující myšlenka. Karel Marx byl přesvědčen o tom, že náboženství je opium lidstva, ale naši moderní kapitalisté pomohli vynalézt mnohem lepší opium.

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.