EU: kolik dětí se rodí v manželství?

Evropská komise.  Největší podíl narození děti mimo manželství Francie (téměř 60 %), následovalo Bulharsko a Slovinsko. Nad 50% narození dětí mimo manželství se ještě dostalo Estonsko, Švédsko, Dánsko, Portugalsko a Nizozemsko.

Naproti tomu méně než jedno dítě z deseti se narodilo neprovdaným rodičům v Řecku. Malé poměry dětí narozených mimo manželství najdeme také v Chorvatsku (19 %), Kypru a Polsku. Okolo třetiny dětí narozených mimo manželství zaznamenaly země jako Litva, Itálie, Rumunsko a Malta.

Ve srovnání s rokem 2000 ve všech zemích poměr dětí narozených mimo manželství vzrostl, i když různou intenzitou.

Velké nárůsty jsou vidět v oblasti Středozemního m oře, Kypr, trojnásobný nárůst na Maltě, silný růst také v Itálii, Španělsku (z 18 % na 46 %), i Portugalsku (z 22 % na 53 %).

Stabilní poměry najdeme v severní Evropě – ve Švédsku, Finsku, Dánsku a také v Irsku a Velké Británii.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.