Budoucnost Libeňského mostu v Praze

Architektka Marie Švábová z ASORKD se vyjadřuje k otázce budoucnosti Libeňského mostu v Praze.

Do složité diskuse o budoucnosti Libeňského mostu bychom rádi přispěli připomenutím, že Libeňský most není pouze jednotlivou stavbou s vynikající architektonickou hodnotou navíc navrženou v unikátním českém kubismu od významného českého architekta, ale je v podstatě nenahraditelnou součástí významného pražského urbanistického celku v prostoru řeky. Se staršími kamennými mosty i nábřežními zdmi v centru spojuje železobetonový libeňský most i kubistické  architektonické ztvárnění zdůrazňující hmotnost.  Každá stavba, jejíž odstranění znamená poškození prostorového celku, do kterého náleží, zaslouží ochranu – bez ohledu na její registraci v seznamu kulturních památek. Chránit totiž musíme i hodnoty urbanistické.  Pokud by mělo dojít k jakýmkoli úpravám, rozšíření nebo celkového obnovení konstrukce, architektonické ztvárnění by mělo zůstat zachováno ve formě přesné kopie.

Ilustrační obrázek: Autor – GyroX – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61111069

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.