Léčka na stát. Lithium znovu!

Karel Mařík píše o pokračování zdánlivě vyšuměné kauzy lithium, která zdaleka nekončí. Sešlo se kolem ní nějak moc náhod najednou s výsledkem jako vždycky: státu zůstal v ruce Černý Petr.

Kauza lithium nekončí. Bezpochyby bude ještě mnoho měsíců zaměstnávat veřejnost. Dnes ji sice překryly jiné důležitější události, ale až utichnou spory o sestavení vlády, určitě se k ní media zase vrátí.

I když – zcela upřímně – rodí-li se vláda v takových podmínkách, jako to dnes předvádí menší koaliční partner – tedy sociální demokracie, pak bych řekl – máme se na co těšit. Jak nedávno prohlásil jeden z ministrů fungující vlády – bude to kabaret.  A také – bude to vděčné téma pro média.

Proto by neměla uniknout pozornosti ta malá zprávička, podle níž firma Geomet vůbec nepočítá s tím, že by snad přerušila své práce na osvojení ložiska lithia a že by – jak se zprvu mohlo někomu zdát – předala svá práva na těžbu ložiska státní společnosti DIAMO.

To přece bylo zřejmé již z toho, že firma odmítla spolupodepsat, že odstupuje od memoranda o spolupráci s českým státem při těžbě lithia, které podepsal pár dní před volbami sociálně demokratický ministr průmyslu a obchodu Havlíček.

Dohodu o odstoupení od memoranda nedávno předložil firmě Geomet současný ministr průmyslu a obchodu Hüner, který ji již před tím podepsal v naději, že se firma Geomet také připojí. Už dopředu však bylo jasné, že se tak nestane. Možná také proto, že nikdo z firmy ani neprojevil zájem se ministrem k jednání o zrušení memoranda sejít.

Možná by bylo dobré si připomenout fakta. Firma Geomet je držitelem celkem čtyř průzkumných licencí a již také dvou předběžných souhlasů ke stanovení dobývacího prostoru, což jí zaručuje přednostní právo na těžbu lithia. Pokud dopadnou dobře i další jednání potřebná k získání povolení k těžbě, pak sotva něco zabrání této firmě nezačít těžbu. Snad pouze v případě, že by se ukázalo, že zpracování rudy je technologicky složité, příliš nákladné a tedy nerentabilní. Ale to zatím není na pořadu dne.

Co s tím vláda dnes může dělat, byl-li vysloven požadavek či dokonce slib, že těžba lithia a jeho zpracování bude v českých rukách? Obávám se, že nemá moc možností. Odepřít právo Geometu těžit nebude možné, pokud firma splní všechny požadavky zákona zejména včas předloží všechny potřebné žádosti o povolení těžby. Nebo má druhou možnost – dohodnout se s Geometem na odstoupení od těžby a předání všech práv státu např. státní firmě DIAMO. To by se možná dalo udělat, ale zcela jistě to nebude zadarmo….

Do takové situace dostaly stát předchozí rozhodnutí státních institucí. Především to bylo první rozhodnutí o průzkumných pracích, které v roce 2010 podepsal ministr životního prostředí Drobil. O dva roky později pak bylo vydáno rozhodnutí o průzkumu na dalším ložisku – tentokrát to byl údajně ministr Chalupa.

A nakonec to byla další dvě rozhodnutí a průzkumu, která byla podepsána ministrem Brabcem v letech 2014 a 2017. Vlastně co jiného se tehdy dalo udělat, když už předchozí povolení umožňovala Geometu průzkumné práce? Výsledkem těchto kroků státní správy bylo vytvoření v podstatě monopolního postavení Geometu na těžbu českého lithia…

Na základě toho, co již bylo o akcionářském pozadí Geometu řečeno např. v článku!Argumentu, lze dnes jen konstruovat hypotézu, že nástup Geometu na těžbu českého lithia vůbec nebyl náhodný, že šlo o dlouhodobě připravovaný záměr, který se podařilo realizovat za vlády M. Topolánka, kdy byla podepsána první smlouva o průzkumu ložisek.

Je možná jen náhoda, že ministr Drobil, stejně jako ředitel Geometu Pavlík, který roky pracoval pro Bakalův NWR, pocházejí z Ostravska, stejně jako Bakala pravděpodobný finální vlastník firmy Geomet. Je jen na představivosti čtenáře, čemu uvěří, zda tomu, že to je jen a jen náhoda, nebo něco jiného?

A celý záměr dostat se k těžbě českého lithia byl završen podpisem memoranda o spolupráci mezi českým státem a Geometem při těžbě lithia jen pár dní před volbami s naivní představou, že to bude trumf v předvolební kampani. Skoro se zdá, že ani tento podpis nebyl náhodou, že naopak byl využitím či spíše zneužitím neznalosti těch, kterým bylo toto memorandum podsunuto. Nebo že by to taky byla jen náhoda. Není těch náhod nějak moc?

Právě toto memorandum již dalo tomuto záměru, který začal tak nevinně, podobu mnoha miliard korun. Pokud by totiž český stát dnes začal hledat způsob, jak se vyvázat z tohoto memoranda, pak bohužel – podle některých právních názorů – musí počítat s tím, že Geomet z této smlouvy může dobrovolně odejít jen na základě ocenění jeho případné újmy, nebude-li mu umožněno podílet se na těžbě a zpracování lithia. Přece právě o tom, ředitel Geometu mluví, připomíná-li, že firma již deset let pracuje na otevření ložisek atd. atd.

Možná, že je někde ještě skryta nějaká úniková cesta, kudy by stát z tohoto sevření smluvními vztahy mohl uniknout. Zda tomu tak je, nechť posoudí právníci, ale i taková cesta – obávám se – nebude zadarmo.

Právě prohlášení uvedená v tomto posledním článku o postoji Geometu k možnostem spolupráce se státem jsou dalším z dokladů, že stát to ještě bude mít hodně těžké a že se opět – a pokolikáté již – stal obětí připravené léčky.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.