Německo hlásí nejnižší čísla kriminality od roku 1992

Zpráva dne: V Německu podle oficiálních statistik poklesla celková kriminalita o 5, 1 %. Jak se to konkrétně projevilo na struktuře zločinnosti?

Podle statistik z roku 2017 klesla v Německu kriminalita o 5,1 % ve srovnání s minulým rokem. Bylo tak nahlášeno 5,76 milionů zločinů. Podle ministra vnitra Horsta Seehofera je to nejnižší číslo od roku 1992.

V obecných číslech došlo k menšímu počtu politicky motivovaných činů, a to o 4,9 %. V případě pravicové ideologie se jednalo o 12, 9 % propad, v případě levicové ideologie pak o nárůst o 3, 9 %. Nicméně kriminalita spojená s pravicovou ideologii jako motivem byla dvakrát vyšší než v případě levice. Nejvíce se jednalo o užití propagandy, informovalo ministerstvo vnitra. Díky summitu G20 také narostl počet násilných trestných činů spojených politicky s levicí. Seehofer kritizoval levicové politiky v Německu za to, že se nedistancovali od těchto projevů násilí.  Vyzval také místní úřady, aby zakročily proti „levicovým násilným zločincům“.

V Německu také klesl počet útoků na azylové domy, a to o 68,9 %, což Seehofer označil za úspěch práce bezpečnostních složek. Minulý rok došlo k 312 takovým útokům, v roce 2016 k 995.

Podíl podezřelých z trestných činů, kteří nejsou německého původu, je jako v minulém roce na 30 %. Samotný počet zločinů, které spáchali cizinci, poklesl na 599 357 v roce 2017 (616 230 v roce 2016). Z nich připadlo 27,9 % na imigranty, což koresponduje s celkovým podílem imigrantů 8,5 % ze všech podezřelých (v roce 2016 8,6 %).

Naopak antisemitistické útoky v roce 2017 vzrostly o 2,5 % a 95 % z nich jsou způsobeny lidmi, kteří podporují politickou pravici. Podle Seehoferových slov nejsou antisemitistické projevy trestné, ale narušují mezikonfesionální a mezikulturní soužití a musí být dokumentovány a analyzovány.

Více najdete zde (v němčině).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.