Euro nesmí vést k unii společného ručení!

Němečtí ekonomové se podepsali pod výzvu, která se staví proti Macronovým návrhům na reformu eurozóny. Prý nesmí dojít k tomu, aby se unie stala unii společného ručení.

Frankfurter Allgemeine zveřejnil výzvu 154 německých profesorů ekonomie, kteří varují před vývojem měnové unie směrem k unii společného ručení. (Tento text přinášíme jako typickou ukázku německého ekonomického myšlení, které po roce 2010 získalo dominanci. Zde vyjádřené obavy se netýkají ani tak evropských občanů, jako spíše Němců jako věřitelů, pozn. redakce.)

154 profesorů ekonomie varuje před rozšířením měnové unie na unii společného ručení. Návrhy prezidenta Macrona i předsedy Komise Junckera podle nich skrývají velká rizika pro evropské občany.

Signatáři se obávají, že pokud bude současný Evropský stabilizační mechanismus (ESM) využit jako pojistka pro sanaci bank, vznikne dostatečný popud, aby banky samy řešily úvěry v selhání, což zatíží růst a finanční stabilitu.

Další bod se týká obav přetvoření ESM v Evropský měnový fond. Tím by se prý fond dostal pod vliv zemí, které vůbec nejsou členy eurozóny a věřitelské země by také mohly být přehlasovány (viz pozn. redakce výše).

Pokud bude do měnové unie patřit i pojištění vkladů, budou se socializovat i náklady chyb, které banky a vlády učinily v minulosti. (Je zajímavé, že když k tomu došlo během řecké krize, kdy se doslova zespolečenštily ztráty německých a francouzských bank, tento typ odezvy nenastal, pozn. redakce.)

Dále jsou vyjadřovány obavy, že plánovaný evropský investiční fond k ekonomické stabilizaci a fond k podpoře strukturálních reforem povedou k dalším transferům a úvěrům těm zemí, které promeškaly čas provést nutná reformní opatření. Není možné odměňovat chybné chování. Už nyní Německo přes Target2 akceptovalo závazky u ECB ve výši 900 mld. euro, které nejsou úročeny a nemusejí se splatit.

Evropský ministr financí disponující fiskální kapacitou by přispěl k tomu, že by měnová politika byla ještě více politizována. Rozsáhlé nákupy aktiv centrální bankou (myšleno kvantitativní uvolňování) jsou už dnes něco jako státní financování přes centrální banky.

Unie společného ručení podkopává růst a ohrožuje blahobyt. To už se projevuje v klesající úrovni platů většinou mladých lidí.

A na závěr němečtí ekonomové uvádějí: platí, že je potřeba provádět strukturální reformy místo toho, aby se vytvářely úvěry a pobídky pro chybné ekonomické chování (rozuměj jiné chování než německé, pozn. redakce). Je potřeba odstranit preferenci státních obligací v rezervách bank. Eurozóna potřebuje řádné insolvenční řízení pro státy a řádný systém odchodu z eurozóny. Je potřeba dokončit unii kapitálového trhu, protože mezinárodní toky kapitálu kompenzují asymetrické šoky (pozoruhodná idea, kapitálové pohyby totiž šoky zesilují, ne kompenzují, pozn. redakce). V ECB je potřeba spojit ručení a hlasovací práva (v překladu: rozhodovat ovšem budeme my, Němci).

Je potřeba vyrovnávat salda Target. A nákupy státních dluhopisů musejí být ihned ukončeny.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.