Německé technologické firmy v hledáčku Číny

Německé technologie jsou v centru zájmu Číny. Nová studie navrhuje jim přístup k nákupům v Německu ztížit. Minimálně v oblasti bezpečnosti.

Německé technologické společnosti zůstávají vyhledávaným cílem čínských investorů.  Studie nadace Bertelsmann Foundation doporučuje nakupování Číňanům ztížit – přinejmenším v odvětvích souvisejících s bezpečností.

Díky masivním státním subvencím plánuje Čína zacelit technologickou propast vůči západním firmám a stát se světovým lídrem podobně jako je Samsung, Siemens nebo Sony. Za tímto účelem je třeba modernizovat výrobní závody a dovoz zahraničních technologií nahradit vlastními inovacemi. Do roku 2049, kdy země oslaví 100. výročí vzniku, by se Čína měla stát průmyslovou velmocí.

Aby tohoto cíle bylo dosaženo, zaměřují se Číňané na nákup zahraničních technologických firem nebo si v nich zajišťují alespoň podíly. Obzvlášť velký zájem mají nákupčí z Číny o technologie, které se zabývají úsporou energie u aut s alternativním pohonem, energetických systémů, biomedicíny a strojů s počítačovým řízením či robotů.

Ze 175 převzetí nebo podílů v cizině v období 2014–2017 jich 112 spadá do sféry, kterou zahrnuje Čína do své strategie „Made in China 2025“. Nedávným příkladem je pokus čínského provozovatele elektrické sítě State Grid Corporation of China (SGCC), který si chtěl zajistit 20% podíl u berlínského provozovatele 50Hertz.

Problémem při této „nákupní horečce“ je to, že se nejedná o rovnocenný vztah. Čína vstoupila před 17 lety do Světové obchodní organizace (WTO), ale zatímco čínští investoři zde mají volný přístup na trh, čínská vláda záměrně chrání strategický průmysl před zahraničním přístupem.  Německo ani EU se nemají dle studie v současné době proti čínské průmyslově-politické strategii jak bránit. Pokud státní vliv narušuje hospodářskou soutěž nebo se s podniky zachází nerovně, měli by Evropané zasáhnout jedním hlasem.

Důležitým krokem ke spravedlivé hospodářské soutěži je uzavření dvoustranné dohody o investicích mezi EU a Čínou, která je od roku 2014 v jednání. V případě Německa navrhuje expertka na Čínu Cora Jungbluth, aby v budoucnu vláda intervenovala u sektorů souvisejících s bezpečností s přezkumným postupem pro nákup akcií už u 10 % namísto současných 25 %.

Není třeba čínské investice zatracovat, přinášejí přece jen pracovní místa a peníze do naší země. Je tu však také řada velmi kritických faktorů. Patří sem i nejistota ohledně vlivu státu: struktury vlastnictví čínských firem jsou neprůhledné a pro cizince je to něco jako černá skříňka.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.