Největší digitální propast je na Vysočině

Statistika a my.  Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %, píše Statistika a My.

Rozdíly v používání internetu mezi mladými a staršími osobami nejsou ve všech regionech stejné, liší se napříč Českou republikou.
Nejvíce lidí, kteří používají internet jednou týdně nebo i častěji, žije v Praze (81 %). Mezi osobami ve věku 16–54 let je on-line dokonce 98 %. Praha je tedy jediným regionem, ve kterém pouze dvě procenta osob v tomto věku internet pravidelně nepoužívají.

Mezi osobami v důchodovém a předdůchodovém věku je druhým nejaktivnějším krajem v používání internetu Karlovarský kraj (49 % z nich). Naproti tomu v Kraji Vysočina činí rozdíl mezi mladší a starší věkovou skupinou téměř 60 p. b. Právě v tomto regio­nu je největší digitální propast mezi mladými a staršími obyvateli. V generaci osob ve věku 16–54 let je na internetu 9 osob z 10, ale ve starší věkové skupině se připojují pouze 3 z 10.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.