Evropská komise nařídila Gazpromu, aby ve střední a východní Evropě umožnil volný tok zemního plynu za konkurenční ceny

Evropská komise. Evropská komise přijala rozhodnutí, kterým společnosti Gazprom ukládá řadu povinností, píše se v tiskové zprávě Komise, ze které citujeme.

Ty mají rozptýlit obavy Komise z narušování hospodářské soutěže a umožnit volný tok plynu za konkurenční ceny na plynárenských trzích ve střední a východní Evropě.

Z rozhodnutí budou profitovat evropští spotřebitelé a podniky.

„Všechny společnosti, které v Evropě podnikají, musí dodržovat evropská soutěžní pravidla – bez ohledu na to, odkud jsou,“ prohlásila komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.„Dnešní rozhodnutí odstraňuje překážky, které Gazprom vytvořil a které stály v cestě volnému toku zemního plynu ve střední a východní Evropě. Ale nejen to – nastavuje zároveň jasné mantinely pro budoucí chování Gazpromu. Ten tak musí podniknout kroky k další integraci trhů se zemním plynem v regionu a přispět k vytvoření skutečného vnitřního energetického trhu v Evropě.A zákazníkům Gazpromu ve střední a východní Evropě dává do rukou účinný nástroj, díky kterému si zajistí konkurenční ceny.

I zde platí, že nerozhodujeme podle původu společnosti. Jde nám o co nejlepší výsledek pro evropské spotřebitele a podniky. A dnešním rozhodnutím věc nekončí – počínaje dneškem začneme plnění závazků Gazpromu kontrolovat.“

Gazprom je v řadě zemí střední a východní Evropy dominantním dodavatelem zemního plynu. V dubnu 2015 mu Komise zaslala prohlášení o námitkách. V něm vyjádřila své předběžné stanovisko, podle něhož společnost svojí obecnou strategií rozdělování trhů se zemním plynem na jednotlivé země porušuje antimonopolní pravidla EU. K tomu mělo docházet v osmi členských státech (kromě Česka také v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Tato strategie by Gazpromu umožnila, aby si v pěti z nich (konkrétně v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšskua Polsku) účtoval za plyn vyšší ceny.

Díky dnešnímu rozhodnutí Komise již tyto praktiky Gazpromu nebudou možné. Kromě toho mu Komise stanovila detailní pravidla, která výrazně změní způsob, jakým ve střední a východní Evropě operuje:

  • Konec smluvních překážek bránících volnému toku zemního plynu: Gazprom musí odstranit veškerá omezení, která zákazníkům bránila v přeshraničním přeprodeji plynu.
  • Povinnost usnadňovat toky zemního plynu na izolované trhy a z nich: Gazprom umožní toky plynu do a z částí střední a východní Evropy, které jsou kvůli chybějícím propojovacím plynovodům ještě stále izolované od ostatních členských států. Jde o pobaltské státy a Bulharsko.
  • Strukturovaný proces k zajištění konkurenčních cen plynu: Příslušní zákazníci Gazpromu mají nově v rukou účinný nástroj, díky kterému mohou zajistit, aby jejich cena plynu odrážela cenovou hladinu na konkurenčních plynárenských trzích v západní Evropě, zejména v místech obchodování se zkapalněným plynem.
  • Zákaz zneužívání dominantního postavení v dodávkách plynu:Gazprom nebude využívat výhody spojené s plynárenskou infrastrukturou, které získal od svých zákazníků zneužitím svého dominantního postavení na trhu.

Všechny tyto povinnosti stanovila Komise v návaznosti na své obavy z narušování hospodářské soutěže. Umožňují volný tok plynu ve střední a východní Evropě za konkurenční ceny, o což Komise usilovala.

Komise proto rozhodla, že dá těmto povinnostem (neboli oficiálně „závazkům“) Gazpromu na základě článku 9 antimonopolního nařízení EU č. 1/2003 právně závaznou podobu.

V případě, že společnost některou z těchto povinností poruší, může jí Komise uložit pokutu ve výši až 10 % jejího celosvětového obratu, aniž by musela prokázat porušení antimonopolních pravidel EU.

V obecnější rovině však efektivní hospodářská soutěž na středoevropských a východoevropských trzích se zemním plynem nezávisí pouze na prosazování antimonopolních předpisů EU, ale také na investicích do diverzifikace dodávek plynu a na adresné unijní i vnitrostátní legislativě v oblasti energetiky a jejím důsledném uplatňování. Proto je jednou z klíčových priorit Komise také vybudování evropské energetické unie.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.