Itálie má problém s demokracii, o volbách rozhodují ratingové agentury

Jak reagovali lídři Hnutí pěti hvězd a Ligy na rozhodnutí italského prezidenta nejmenovat jejich vládu? Přinášíme dvě vyjádření a videa v překladu Naděždy Bonaventurové.

„Dobrý večer všem, za šest let v parlamentu jsem nikdy neviděl takovéhle věci. Musíte vědět, že dnes nám bylo zabráněno udělat vládu změny. A ne proto, že bychom si postavili hlavu a zatvrzele trvali na profesoru Savonovi, ale proto, že všichni takoví jako Savona nebyli v pořádku –  všichni ti, kdo ve svém životě jako osobnosti, které měly velkou váhu, odborníci, kteří během svého akademického života přemýšleli o doktríně eura, o Evropě; ten, kdo se k těmto tématům kriticky postavil, prostě není vhodný pro to, aby dělal ministra republiky. A pokud to tak je, tak máme v Itálii velký problém, který se jmenuje demokracie.

Tohle není svobodná demokracie, v těchto podmínkách. Hluboce jsem si prezidenta Mattarelly vážil, ale to, co udělal, je pro mne nepochopitelné. Není to pochopitelné, protože my jsme do toho dali všechno, udělali jsme smlouvu o vládě, v té smlouvě nebylo opuštění eura, byla tam modifikace dohod o Evropě, byla tam revize některých evropských pravidel, to ano. Vytvořili jsme většinu, postavili jsme celý vládní tým, dnes jsme tam šli se všemi jmény ministrů, ministerstvo po ministerstvu, sedli jsme si před tím kolem stolu a na základě smlouvy o vládě jsme rozhodli, kdo má jít na které ministerstvo, abychom uskutečnili změnu této země; byli jsme připraveni zrušit zákon Fornero, modifikovat pracovní smlouvy, ty nejvíce nejisté, měli jsme v úmyslu dát do pořádku spoustu věcí – imigraci, ekonomické problémy. Měli jsme toho spoustu v plánu. Nebylo nám to dovoleno. A přece představujeme v Itálii asi 60 procent konsensu. Zastupujeme dvě politické síly, které vyhrály volby. Tyto dvě politické síly, Hnutí pěti hvězd a Liga, mají stále absolutní většinu v parlamentu. Vyslali jsme Conteho jako premiéra, dali jsme dohromady tým ministrů, byli jsme připraveni vládnout, bylo nám řečeno, že ne.

Jaké ne? Proč? Proč ne? Protože problém je, že ratingové agentury v celé Evropě se znepokojily kvůli jednomu muži, který měl jít dělat ministra ekonomiky? Že v celé Evropě byli investoři znepokojeni? Když to tak je, tak to ale řekněte, řekněme si to, že v této zemi je zbytečné, abychom chodili k volbám, protože stejně o vládách rozhodují ratingové agentury, stejně o vládách rozhodují bankéřské a finančnické lobby a stejně o vládách rozhodují pořád ti stejní, i když lidé dají více než padesát procent konsensu politickým silám, které chtějí věci změnit, které chtějí reprezentovat Italy, jejich zájmy, tak se nakonec stejně najde způsob, jak to všechno zablokovat. Takový střet na takové institucionální úrovni nikdy nikdo neviděl, to je nepřijatelné. A já to tady chci říci jasně: nemůžeme tady stát a koukat a říkat tak dobře, ok, půjdeme znovu k volbám, a co se stane potom? Budeme mít osmdesát procent a zase jim doneseme Savonu a oni řeknou znovu ne –  proč? Protože během svého života kritizoval euro, člověk, který dělal ministra republiky na začátku druhé republiky (1), a teď není dost dobrý? Byl dobrý, když byl s Ciampim a teď není dobrý, když je pro Pět hvězd? Ale o Savonu nejde. Chci, aby se to vědělo a musíme to vyprávět co nejvíce lidem. Tady nejde o jméno. Tady jde o způsob, jakým se chápe Itálie, jestli je suverénní, nebo ne. Pro nás Itálie je suverénní. Suverenita patří lidu. A pokud jde o tohle, pokud se chce zabránit zahájení práce vlády Pěti hvězd a Ligy, jestli se chce zabránit zahájení práce vlády změny, tak nám to měli říci jasně, protože dnes to prokázali.

Jsem velice rozzloben, dovedete si představit, kolik práce jsme věnovali sestavení vlády, trvalo nám to více než 80 dní, pracujeme už tolik dní, desítky a desítky dní společně, nejen politická část hnutí, ale i technici, odborníci na legislativu, na komunikaci, pracujeme od rána do večera, abychom zajistili této zemi dobrou vládu, ale pravda je taková, že oni dělají všechno možné pro to, aby neposlali Hnutí pěti hvězd do vlády země. A jsou tu pořád ti, co doufají, co veslují v protisměru, a jsou tady ti, co se nechají ovlivnit. Já nemohu akceptovat, aby o italském ministru ekonomiky rozhodovaly jiné národy nebo ratingové agentury, což jsou právě ty agentury, které nás neinformovaly o ekonomické krizi 2007 a způsobily, že miliony lidí na celém světě přišly o úspory. A ti teď mají rozhodovat o tom, kdo bude dělat ministra ekonomiky ve vládě země?

Nevím, co se bude dít v příštích měsících. My tady jsme a Hnutí pěti hvězd tady bude stále, ale s úplně jiným povědomím o tom, jak se věci mají.“

A ještě výňatek z dnešního vydání každodenního rázného Salviniho proslovu ze střech Říma:

„Ptám se, jak je možné, že v těchto hodinách je ve Štrasburku, zatímco my jsme tady s vámi na střechách, abychom něco vybudovali, jeden evropský komisař, pan Oettinger, komisař evropského rozpočtu, který má v ruce šňůrky od měšce 500 milionů osob, včetně nás a včetně mne. Jak je možné, že tento pan Oettinger v interview řekl, že to budou trhy, kdo naučí Italy volit lépe. Uvědomujete si, s jakým pohrdáním vůči demokracii, svobodě, svobodnému rozhodnutí, svobodné myšlence a svobodné volbě 60 milionů Italů se vyjadřuje tento pán, jehož nikdo nevolil, který reprezentuje takovou mocnost, jako je Německo, a stranu Angely Merkelové, když říká Italům: vy pitomečci, spletli jste vaše volby! Takže když burza padá a spread stoupá, je to vina Salviniho??? Tahle německá touha po hegemonii, tahle německá potřeba všechno kontrolovat, zavání vyhrožováním.  Evropský komisař, placený vámi, aby pracoval i v našem zájmu, mluví, jako by demokracie měla nulovou hodnotu, že to budou lidi kolem spreadu a financí, kdo nás budou učit – teach – hlasovat líp! Jediná správná věc, kterou by měl ještě dnes odpoledne udělat, by bylo podat demisi!!! Evropský parlament se zástupci všech italských stran a nejen italských, protože dnes se tento pán naváží do Italů a zítra může být řada na Polácích, Maďarech, Španělech, Francouzích – by na tom měl trvat!“

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.