USA se snaží zabránit přesunu zisků amerických korporací k dceřiným firmám v zahraničí

Nová americká daň BEAT má zabránit nadnárodním korporacím přesouvat svoje zisky do jiných zemí. Za deset let má přinést 150 miliard dolarů do státní pokladny.

Nadnárodní firmy se snaží přijít na to, jak obejít novou daň – BEAT. Je to zkratka „base erosion and anti-abuse tax“, komplexní minimální daň, která má zabránit velkým korporacím, aby přesouvaly zisky z USA do jiných zemí. Toto opatření nyní frustruje manažery, kteří se snaží najít strategie, jak se dani vyhnout, napsaly noviny Wall Street Journal (27/06/2018).

Problém samozřejmě může nastat kvůli velkým přeshraničním platbám zahraničním pobočkám. Ukazuje se, že v této věci řada firem intenzivně lobbovala. Očekává se, že nový zákon povede k výběru daně ve výši 150 mld. dolarů během deseti let. Hlavní ale je, že zabrání zmenšování příjmů vykazovaných v USA, kdy většinou firmy uplatní náklady a odpočitatelné položky a použijí vnitropodnikové transfery, aby přesunuly zisky do jurisdikcí s nízkými daněmi.

Dříve byla strategie vyhýbání se dani velice atraktivní, protože v USA byla sazba 35 % a např. v Irsku 12,5 %, či ve Velké Británii 19 %. BEAT se vztahuje ke korporacím, které platí do zahraničí například úroky nebo platby za využívání duševního vlastnictví. Když tyto platby převýší 3 % celkových odpočitatelných daňových nákladů, nebo u finančních firem 2 %, pak musí americká firma své daně spočítat znovu. Protože nový zákon odmítá tyto typy odečtů, některé vůbec nejsou možné, ale má také nižší zdanění než běžný systém. Musí tedy porovnat daně, které platí za běžného korporátního daňového systému a podle BEAT a zaplatit tu daň, která je vyšší. Opatření se týká velkých nadnárodních firem. To znamená banky a pojišťovací společnosti budou zasaženy velmi silně. Zákon se neaplikuje u situací, kdy byl dovozen materiál z dceřiné firmy, který dále vstupuje do výroby.

Daňoví analytici tvrdí, že BEAT znamená, že daňová úleva pro velké firmy ztratí hodně ze své atraktivnosti.

Řada firem se chce opatření BEAT vyhnout a snaží se udržet si odpočitatelné položky pod hranicí 3 %. Některé budou možná zvažovat restrukturalizaci. Bude také snaha odpočitatelné položky „pozměnit“ na něco jiného. Nelze ani vyloučit, že firmy podniknou právní kroky.

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.