Castro navrhuje změny kubánské ústavy. Omezí roli prezidenta a zavede stejnopohlavní sňatky

UPI. Bývalý kubánský prezident Raúl Castro navrhuje změny ústavy, které by například zahrnovaly změnu struktury vlády a doplnění ohledně stejnopohlavních sňatků.

Návrhy komise, které Castro předsedal, byly projednány v parlamentě. Změna v systému vládnutí by znamenala, že prezident by už neměl přímou kontrolu nad Státní radou a Radou ministrů. Kontrola nad Státní radou by přešla do rukou předsedy parlamentu spolu s pravomocí na výklad ústavy země. Premiér by se stal předsedou Rady ministrů.

Dalším omezením má být zavedení dvou prezidentských termínů s podmínkou, že prezident musí být mladší 60 let v době prvního zvolení.

Návrh nové ústavy také odstraňuje z ústavního textu slovo „komunismus“, i když ústava i nadále vidí Kubu jako socialistický systém a komunistickou stranu jako jedinou stranu v zemi.

Návrh ústavy také počítá s tím, že sňatek by se na Kubě definoval jako „konsensuální dobrovolný svazek dvou lidí“ bez určení pohlaví.  Návrh musí být odsouhlasen parlamentem a také přijat v referendu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.