The Independent: 75 % médií zkresluje Jeremyho Corbyna.

Co se týká mediálního pokrytí Jeremyho Corbyna jako na lídra opozice, tak se britská média nechovají jako hlídací psi, ale spíš jako vzteklý čokl, co chce zardousit.

Tuto mediální zaujatost už nelze přehlížet. Britský list The Independent varuje. Určitě potřebujeme silná a kritická média, ale ne vzteklého psa, který zabije každého, kdo si dovolí vzdorovat statu quo.

V demokraciích dostávají noví lídři od médií často určitou dobu hájení. Ale analýza The Independent ukazuje, že Jeremyho Corbyna se toto tedy rozhodně netýkalo. Když totiž přijde na Corbyna jako na lídra opozice, pak se média nechovají jako hlídací psi, ale spíš jako vzteklý čokl, co chce zardousit.

Více než polovina zpravodajských článků byla kritická či přímo nepřátelská, z úvodníků a komentářů to byly dvě třetiny. Absolutní nedostatek podpory, především u pravicových médií a vysoký stupeň negativity, jsou jasnými znaky, píše Independent. Noviny by měly jasně rozlišovat mezi komentářem, faktem a domněnkou, v případně Corbyna to nebylo dodrženo. Corbyn, když se o něm píše, nedostává často vůbec hlas, v mnoha případech je prezentován naopak vrcholně zkresleně. Ve většině deníků (včetně The Independent) převažují hlasy proti Corbynovi. Jako by to byla občanská válka vedená proti Labour Party.

Obvykle se dokonce vůči Corbynovi používá opovržení a posměch. Útočí se na něj, opovrhuje se jím nejen pro jeho názory, ale i jeho osobní život, jak vypadá, jeho životní styl. A stále se opakují mantry dokola: ne nevolitelný, jeho ideje jsou nerealistické, není patriot. A často je také spojován s terorismem, obzvláště v The Daily Telegraph, či The Daily Express ho v 20 % spojují s IRA, Íránem, Hamásem apod., asi pětina článků ho považuje za nebezpečí.

To, že britské noviny zacházejí tvrdě s politiky z Labour Party, není tak nový fenomén. Ale ten útok nebyl nikdy tak destruktivní, nepřátelský a zlý jako je tomu u Corbyna. Corbyn je médii neustále delegitimizován, což je nedůstojné demokracie. Z médií nelze mít zabijáka, který zničí každého, kdo se odváží postavit statu quo a navrhnout nové politiky.

Samozřejmě tyto problematické tendence informování o Corbynovi a o politice celkově ukazují na řadu témat – jako například koncentrované vlastnictví médií, celkovou mediální krajinu, která je těžce zatížena směrem doprava.

Je potřeba uvážit, jak by rostoucí mediální síla měla být vyvážena demokratickou odpovědností od novinářů. Průzkumy ukazují, jak moc velká část obyvatel Spojeného království nevěří politikům a novinářům, jen asi 20-25 % si myslí, že říkají pravdu. Novináři mají etickou a demokratickou povinnost se vypořádat s touto vysokou mírou nedůvěry.

Mnoho občanů, i těch, kteří Corbyna nepodporují, cítí, že média selhávají a nedokáží korektně a spravedlivě informovat o zvoleném lídrovi opozice.


Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.