Spojenci navždy, říká Juncker o USA

Předseda Evropské komise vysvětloval německé televizi podstatu dohody s USA, kterou sám vnímá jako úspěch a posílení spojenectví.

ARD Tagesschau uvozuje rozhovor s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Juckerem tím, že se čtenář dozví, jak přesvědčil Trumpa k dohodě, jak došlo k polibku (!) obou aktérů a co dohoda znamená.

Juncker na začátek rozhovoru říká, že dohoda s Trumpem není začátek nového přátelství, ale pokračování starého přátelství. Také tvrdí, že zastával vždy postoj, že USA a EU jsou spojenci navždy. Zmiňuje se také o polibku mezi ním a Trumpem, k němuž prý došlo z iniciativy Trumpa, prý fotka dobře shrnuje atmosféru té chvíle.

Juncker se domnívá, že k dohodě došlo díky trvalosti a konzistenci stále stejných argumentů a čísel. Opakovaně z EU zaznívalo, že když se sečte obchod se zbožím, službami a zisky amerických nadnárodních firem v Evropě, pak mají Američané přebytek, a EU deficit. Trumpa přesvědčilo prý až to, že mu Juncker ukázal, že se jedná o čísla americké statistiky. Trump se prý také více snažil o dohodu, jeho poradci byli zdrženlivější než on sám. Dohoda je podle Junckera důležitá nejen z důvodů atmosféry, ale i kvůli vstupu do nových hlubších rozhovorů, které nepůjdou jen po povrchu.

Juncker dále emotivně popisuje, že oba dva pocítili, že „to jde“ a proto svolají společnou tiskovou konferenci. Dál ale detaily jednání popisovat nechce. Důležité prý je, že obchodní válka se teď nebude vyostřovat.

Juncker musel odpovídat také na otázku, jak moc si je jistý, že dohoda vydrží. Uvádí, že bylo dohodnuto, že dokud potrvají jednání, nedojde k dalším celním opatřením – a to platí pro obě strany.

Následující část rozhovoru už se věnuje jednotlivým položkám, první je sója. ARD připomíná, že EU se zavázala k odběru sóji. Copak může něco takového slíbit, to přeci řídí trh, připomíná ARD:

Juncker na to odpovídá zásadní větu: „Kdo si myslí, že Komise může způsobit, kdo si co odkud doveze, ten přeceňuje možnosti Komise.“ Je to prý věc účastníků trhu, aby se spolu dorozuměli, že se bude do EU vyvážet více sóji (nepůjde prý o genově manipulovanou sóju).

Dohoda ohledně LNG prý odráží přesně pozici EU, která byla dohodnuta před měsíci v Sofii (tj. za bulharského předsednictví, pozn. redakce). Prý sami Evropané chtějí Američanům navrhnout, aby dodávali více LNG do Evropy. To sníží závislost na Rusku a také povzbudí investice do přijímacích terminálů v Evropě, prý je jich v plánu dalších 14. Takže se podle Junckera nejedná o žádný ústupek, ale o připomenutí návrhu, který byl učiněn již před měsíci.

Další dotazy ARD směřují k zemědělství, zde se ozvala silně Francie. Juncker přiznává, že dohoda prý na zemědělství málem zkrachovala, na zemědělství tlačil hlavně Trump. Juncker tvrdí, že zahrnutí zemědělství do dohody odmítnul, vědom si citlivé situace v Evropě. EU se na oplátku zřekla jiného tématu, které ji trápí, a to přístupu k veřejným zakázkám.

ARD připomíná, že sója je taky součást zemědělství. Juncker říká, že v Bulharsku se předběžně o sóji nemluvilo, že to byl momentální nápad, který zafungoval. Na závěr říká Juncker, že americký prezident si prý uvědomuje, že rozhodnutí je na tržních aktérech. Prý „to budou podle stavu věcí a v rámci našich možností posunovat ve správném směru“. Na závěr dodává Juncker zmateně: nejsme k tomu oprávněni, ale také nejsme k tomu také neoprávněni.

Pozn. redakce: Výtah z rozhovoru předsedy Evropské komise Junckera pro německou ARD je svým způsobem neuvěřitelný. Čtenář se ale může sám přesvědčit o míře servility vůči USA. Je potřeba doplnit, že již den po jednání se začalo ukazovat, že každá strana chápe „dohodu“ zcela jinak, jak o tom informoval Wall Street Journal dne 27.7.2018. Američané jsou například přesvědčeni, že se bude jednat o zemědělství, Trump tweetoval, že „otevřel pro Američany zemědělský sektor“. WSJ, který jinak zastává silně proamerické postoje, navíc zpochybnil možnost dodávat více zkapalnělého zemního plynu do Evropy, protože je mnohem dražší a pro americké firmy jsou atraktivnější východoasijské trhy.

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.