V ruské armádě zřídili vojenskopolitickou správu. Nahrazuje oddělení pro práci s personálem

Reorganizace zřizuje nový orgán, který svými pravomocemi sovětského předchůdce Hlavní politickou správu připomíná jenom vzdáleně.  

Podpisem a zveřejněním dekretu prezidenta Vladimíra Putina vznikla v Rusku pozice jedenáctého náměstka ministry obrany – náčelníka Hlavní vojenskopolitické správy Ozbrojených sil, napsal článek ruského deníku Vědomosti. Jeho náčelníkem a náměstkem ministra byl jmenován generál-plukovník Andrej Kartopolov, který doposud velel vojskům Západního vojenského okruhu.

Kartopolov je absolventem Moskevské školy pro vojenské velení a jeho kariéra je spojená s pozemním vojskem. V roce 2014-15 působil jako náčelník nejdůležitějšího oddělení ruského Generálního štábu – Generální operativní správy.

Nová vojensko-politická správa vzniká na půdorysu Hlavní správy pro práci s personálem, kterou dosud řídil plukovník Michail Baryšev, informoval Vědomosti člověk z ministerstva obrany. Tento úřad představoval následnickou organizaci Hlavní politické správy Rudé armády, která vznikla v roce 1918. Nicméně oproti sovětské verzi toto oddělení muselo respektovat depolitizaci armády po rozpadu SSSR a zákon „O postavení vojáků“, který zakazuje vojákům se politicky angažovat v organizacích s politickými cíli. Podle informací na stránkách ruského ministerstva obrany se toto oddělení zabývalo morálně-psychologickým zabezpečení a kulturně-duchovní prací, včetně zabezpečení práv vojáků, kteří jsou věřícími.

Pod oddělení spadala práce vojenských psychologů a sociologů. Na úrovni vojenských jednotek sem rovněž spadali zástupci velitele pro práci s personálem, které se podle zvyku nazývali „zampolita“ (česky spíše politruk).

Podle informací ruského deníku se nový náměstek ministra bude starat o práci s masovým mládežnickým hnutím „Junarmija“ a s dalšími podobnými organizacemi.  Nově vzniklá vojenskopolitická správa ale nebude mít na starost média mediální komunikaci, armádní média, její kulturní organizace a další struktury, které tradičně patřily do pravomocí sovětské Hlavní politické správy.

Ze zdrojů z ruského ministerstva obrany zní podle Vědomostí, že jedním z důvodů pro vznik nového úřadu je stoleté výročí vzniku Rudé armády. Přičemž nemůže jít o plnou analogii se sovětskou dobou v dnešních podmínkách, i když slovo „politický“ v názvu tak může znít.

Předseda komise pro obranu Rady federace Viktor Bondarev k tomu řekl, že v současnosti chybí struktura, která by se věnovala vlastenecké práci mezi vojáky.  Senátor Bonderev dal iniciativu do souvislosti se snahami Západu diskreditovat ruskou armádu i Rusko a dát těmto pokusům „zdravou protiváhu“.

V podmínkách, kdy velká část vojáků a seržantů slouží v ruské armádě v rámci pracovní smlouvy, jako „kontraktniki“ se jejich výchovou a motivací zabývali profesionálně připravení zástupci velitelů, takže vznik nového oddělení má smysl, sdělil novinám redaktor časopisu „Arsenal Otěčestva“ Viktor Murachovskij. Ovšem k tomu dodal, že by tito zástupci velitelů („politruci“) podřízeni dvojímu velení – svému veliteli a potom politické správě neměli, jako tomu bylo v sovětské epoše. Mucharovskij také zdůraznil, že není možné povolit v armádě politické strany.

Ilustrační obrázek: Autor – kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68926228

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.