Východ místo Ameriky?

Německé průmyslové komory se spojily do asociace, která se má zaměřit na ochranu zájmů německých firem ve východní Evropě v době, kdy americké sankce vedou k tlaku na evropskou ekonomiku. 

Redakční komentář novin Nězavisimaja gazeta si všímá posledního vývoje v podnikatelských kruzích Německa.  V Berlíně se 7. srpna sešel tzv. Východní výbor Asociace německého průmyslu ve východní Evropě, který existuje už od roku 1952. Jeho cílem bylo zlepšovat podmínky německých podniků v tomto regionu.

Nyní došlo k sjednocení Východního výboru s další podnikatelskou organizací v Německu, s Asociací obchodně-průmyslových komor německého průmyslu. Tím pádem se vznikla společná organizace, v rámci které koordinuje svoji činnost sedm největších podnikatelských komor v Německu.

Cílem nyní má být, píše článek s odkazem na vedení asociací, položit pevnou institucionální základnu jejich činnosti. Tím má také dojít k aktivnější pozici německých podnikatelů. Hlavním směrem aktivit se jeví organizování vazeb podnikatelů a státních struktur Německa s celkem 21 státy regionu prostřednictvím sítě kontaktů přímo na místě.

Podle slov Volkera Treiera, který je předsedou Asociace obchodně-průmyslových komor, je smyslem této reorganizace efektní ochrana zájmů německého byznysu. Celkově jsou účastníci přítomni v 29 zemích východní Evropy, na které připadá 20 % německého zahraničního obratu.  A v tiskovém materiálu organizace se píše, že „společné jednání umožní vytvořit nutné svazy k tomu, aby se podařilo překonat vznikající negativní podmínky“. Pod nimi se myslí sankční politika USA proti Íránu a Rusku, která vede „k značnému tlaku na evropskou ekonomiku“.

Nězavisimaja gazeta upozorňuje v této souvislosti na článek z amerického časopisu Atlantic, který se věnuje sankční politice USA. V roce 2016 tehdejší ministr financí USA mluvil o zkušenostech se sankcemi s Íránem a připomenul, že jejich přílišné užití vede ke snížení jejich efektivity. Poselství amerického ministra bylo jasné: pokud USA budou využívat sankcí zbytečně, další země budou hledat způsoby, jak hledat partnery mimo USA ve snaze oslabit dopady sankcí.

Zdá se tak, míní článek, že němečtí podnikatelé se prostě snaží o to najít alternativu k americkému trhu, a proto dochází k aktivizaci organizací německého byznysu, které působí na východě.

Více v němčině zde

Články zveřejněné v sekci Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.