Nejdůležitější obchodní partneři Německa

Statista. Ekonomika Turecka je v nestabilní fázi. Jaké důsledky by to mělo pro německou ekonomiku? Jak ukazuje infografika webu Statista, Turecko je na jedné straně relativně malým obchodním partnerem pro Německo. Česko patří k 7. největšímu importérovi do Německa.

To ho řadí na 16. místo v řadě nejvýznamnějších obchodních partnerů Německa, a to jak z hlediska vývozu, tak dovozu. Hlavní vývoz do Turecka je z těchto sektorů: strojírenství, automobily, automobilové díly a chemické výrobky.

Strojírenský průmysl je proto prvním, kdo pocítil změny. Německé společnosti jsou v současné době schopny vyrovnat negativní vývoj na jednotlivých trzích. Na druhé straně další konflikty, jako je Brexit a obchodní spor se Spojenými státy, vedou k celkové ekonomické situaci, která může způsobit nejistotu mezi německými firmami.

Infografik: Deutschlands wichtigste Handelspartner | Statista

Více infografiky najdete na Statista

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.