Jednotné Rusko navrhuje zaměřit se na téma financování důchodů, ne na věk

Interfax. V ruské vládní straně Jednotné Rusko bylo navrženo začít diskutovat otázku financování penzí a ponechat současný věk odchodu do důchodu, tj. pro ženy 55 let a pro muže 60 let.  Navrhla to zástupkyně tajemníka generální rady Jediného Ruska Olga Batalinová. Jak sdělila, už dnes je část penzí v nestátních penzijních fondech a vzniká tak otázka, od kdy budou moct občané dostávat tyto zdroje z nestátních fondů.

Balatinová je toho názoru, že by se debata o penzích měla vrátit k tématu jejich financování a vypracovat návrh na efektivní způsob, jak důchody financovat a také rozšířit diskuzi o otázku, zda má současný systém penzí budoucnost.

V Rusku probíhá debata o zvýšení odchodu do důchodu o pět let, které navrhla vláda Dmitrije Medveděva. Návrh, který už prošel prvním čtením v Dumě, je velmi nepopulární a má řadu kritiků.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.