Vývoj světové populace od roku 0

Statista. Infografika přehledně ukazuje počet obyvatel, kdy v období 0 – 1000 se populace držela okolo 0,3 miliardy. Roku 1800 už se počet lidí blížil k miliardě. Mezi lety 1900 a 1950 vidíme skokové navýšení o 0,89 mld. K velkému nárůstu populace bezesporu přispělo masivní využití ropy a plynu jako zdroje energie.

Vývoj světové populace od roku 0 do roku 2017, zdroj: Statista

grafu je znázorněn vývoj produkce ropy za období 1895-2013 (šedá křivka). Žlutě jsou nově objevená ložiska. K nárůstu obyvatel o 1 miliardu bylo ještě v období 1927-1959 potřeba 32 let, ale v dalších dekádách se tento interval zkrátil: např. 1999-2011 stačilo k témuž nárůstu pouhých 12 let.

A jaká je prognóza dalšího vývoje do roku 2100? 8,5 miliardy obyvatel by mělo být dosaženo roku 2030. A v roce 2090 by mělo na planetě Zemi žít dnes těžko představitelných 11 miliard lidí. Přírůstek obyvatel je možno sledovat na webu World Population Clock, toho času ukazuje údaj 7,49 miliard. Země s největším počtem obyvatel, údaje v milionech: Čína (1 396), Indie (1 334), USA (328), Indonésie (265), Brazílie (209), Pákistán (201), Nigérie (193), Rusko (164), Bangladéš (163), Japonsko (126), Mexiko (124), Filipíny (107).

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.