Putin zmírnil penzijní reformu

Prezident navrhl řadu úprav, ale  řekl také, že důchodovou reformu už není možné odkládat.

Ruský prezident ve středu navrhl změkčení připravované penzijní reformy a vysvětlit svoje konkrétní návrhy. Podle Putinových slov není možné připravovanou reformu odkládat, protože odložení by mohlo mít těžké hospodářské a sociální důsledky. Ve státním rozpočtu je dostatek finančních zdrojů na valorizaci důchodů na sedm až deset let, ale potom už prostředky budou scházet.

Vladimir Putin chce ve svém návrhu snížit penzijní věk pro ženy z navrhovaných 63 let na 60 let, což by znamenalo, že věk pro odchod do penze se u žen zvýší o pět a ne o osm let, jak předpokládal současný návrh. Ruský prezident řekl, že není správné, aby se v případě žen jednalo o osm let a u mužů jen o pět.

Další Putinův návrh by měl umožnit stanovit zvláštní výhodu pro občany, kteří musí odejít na penzi podle starého zákona během nejbližších dvou let. Měli by mít právo požádat si o penzi o šest měsíců dříve, než jim umožní nový zákon.

Putin také řekl, že bude nutné zrevidovat právo předčasného důchodu pro matky s mnoha dětmi. Ženy se třemi dětmi o tři roky dříve, se čtyřmi o čtyři a ženy s pěti a více dětmi v 50 letech.

Zazněl také návrh, aby se podmínky upravily pro ty, kdo začali pracovat velmi brzy, tj. s ohledem na odpracované roky. Putin navrhnul snížit požadavek na odpracovanou dobu pro předčasný důchod na 37 let u žen a 42 let u mužů. Návrh počítal se 40 roky u žen a 45 lety u mužů.

V prezidentově návrhu je také bod, který se týká právní odpovědnosti za vyhozené zaměstnance v předdůchodovém věku, má garantovat ochranu občanů staršího věku na pracovním trhu. Putin řekl, že předdůchodový věk se rovná 5 letům před odchodem do důchodu.

Mezi dalšími návrhy, které prezident předložil, je zachování předdůchodových výhod ve vztahu k daním, poplatkům za bydlení a za dopravu. Navrhl také vytvoření systému zvyšování kvalifikace pro lidi před důchodem.

Vedle toho prezident řekl, že podmínky pro důchod pro občany z původních národů ruského Severu se měnit nebudou. Měly by být také stanoveny konkrétní výhody pro zvláštní kategorie pracovníků, mezi které patří například horníci, pracovníci chemiček, lidé pracovně spojení s Černobylem atp.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.