Kdo jsou největší výrobci a spotřebitelé uranu?

Statista. Podle přehledu největších producentů uranu (údaje k roku 2016) byl na prvním místě byl Kazachstán s podílem na světové produkci 39,4 %, za ním se umístila Kanada (22,5 %) a Austrálie (10,1 %)

Naopak k největším spotřebitelům patřily v roce 2016 USA, Francie, Rusko, Čína, Jižní Korea, Ukrajina, Velká Británie, Německo.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) letos představila unikátní interaktivní mapu světových ložisek uranu.

Těžba uranu představuje složitější proces. Na jeho začátku je průzkum (tato fáze trvá dle obrázku 10-15 let), pak následuje studie proveditelnosti (1-3 roky), konstrukce dolu (1-3 roky), samotná těžba (5-50 let) a poslední fáze je uvedení krajiny do původního stavu (2-10 let + následná péče).

Infografik: Woher das Uran kommt | Statista Více infografiky na Statista

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.