Převezměte odpovědnost, pravil Maas

Milan Daniel píše o tom, jak se dnes operuje s pojmem převzít odpovědnost za Afriku a jak to souvisí s neokolonialismem.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD) usoudil, že patovou situaci týkající se společné politiky EU vůči nelegální migraci odblokuje. Pravil, že země, které nechtějí přijímat živelné migranty, „…musí převzít odpovědnost jinde. Například přímo v Africe v boji s příčinami toho, proč lidé prchají.“

Myšlenka je to hezká, má však podstatnou vadu.

Příčina toho, proč lidé prchají z Afriky netkví primárně v Africe samotné, ale v neokolonialistické politice starých zemí Unie. Jejich bývalé kolonie sice postupně získaly formální samostatnost, jsou však na bývalých (?) koloniálních mocnostech stále do značné míry závislé. Nejde přitom jen o koloniální daň, kterou dusí hned na několik způsobů své bývalé kolonie Francie, jež byla spolu s Velkou Británií největší koloniální mocností. Daň plynoucí do francouzské státní pokladny představuje v některých případech i desítky procent příjmů národních rozpočtů dotčených zemí. Chudé africké země jsou nadále závislé na přítomnosti nejrůznějších, zejména těžařských, korporací, které do značné míry ovlivňují místní ekonomiky, přirozeně i zaměstnanost a často prostřednictvím svých peněz i politiku tamních vlád. Takříkajíc strukturální brzdou rozvoje bývalých kolonií se stala i Dohoda z Lomé (nahrazená později Dohodou z Cotonou). Ta navzdory deklarovaným ušlechtilým zájmům dovoluje bývalým koloniím dovážet do EU pouze primární komodity, což je činí závislými na příjmech z tohoto exportu bez možnosti efektivně rozvíjet vlastní hospodářství.

Jedno s druhým: dalším nástrojem, který africkým zemím vymezuje koridor, ve kterém se mohou pohybovat, je Mezinárodní měnový fond. Jeho půjčky jsou mj. podmíněny liberalizací tamních trhů, tedy odstraňováním celních bariér a udržováním tohoto stavu. To přirozeně nahrává vyspělejším ekonomikám  a dále zabraňuje těm místním v efektivnější obraně vlastních zájmů.

Kdo by tedy měl „převzít odpovědnost“, jak pravil Heiko Maas?

Jsou snad za situaci v Africe odpovědné státy Visegrádu? Mělo Česko, Slovensko, Polsko či Maďarsko v Africe nějaké kolonie?  Jsou snad africké státy vysávány koncerny, korporacemi a finančním institucemi původem z těchto zemí?

Nápad na převzetí odpovědnosti sám o sobě špatný není. Jeho realizaci by však měl německý ministr zahraničí navrhnout na jiné adrese. Konečně i doma by nějaké ty opravdu odpovědné jistě našel. To ale zjevně, není jeho úkolem, takže si to co říká, přeložme – my jsme to s naším řádem věcí do tohoto stavu dovedli, vy buďte solidární a neste za to odpovědnost!

Jak prosté. Zbývá jen zatleskat.

Evropské velmoci v Africe v roce 1914

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.