Internet jako svobodná platforma pro výměnu názorů a informací? Brzo už ne…

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) píše o tom, že Evropský parlament v nové reformě copyrightu schválil nástroje pro automatizované sledování a kontrolu nad internetem.

Zejména díky pravicovým kolegům byla ve středu na plenárním zasedání ve Štrasburku přijata ta nejhorší možná verze návrhu směrnice o autorském práva (tzv. copyright), zejména jeho článku 13.  Považuji to za totální výsměch všem občanům, expertům, stejně jako knihovnám nebo univerzitním pracovníkům. Ti všichni se na nás totiž, jako na své zástupce v Evropském parlamentu, obraceli s kritikou zejména článku 13 směrnice. Osobně jsem přesvědčena, že změna autorského práva je  určitě více než potřeba, ale nikoliv způsobem, který autorské právo ještě více zkomplikuje, podpoří monopoly a zlikviduje možnost šířit informace. Díky perfektně fungující „velké koalici“ – tedy frakce Evropských lidovců a Socialistů pravděpodobně v dohledné době skončí internet tak, jak jej známe. Nově by totiž měly být platformy zodpovědné za obsah uveřejňovaný na internetu. Pokud detekují závadný obsah, jsou povinné jej okamžitě stáhnout. K tomu jim mají pomáhat „opatření“. Pod neutrálně znějícím pojmem opatření je samozřejmě třeba si představit filtry. Co taky jiného, že? V praxi si to můžete představit tak, že jakýkoli obsah nahrávaný například na Facebook, Twitter či YouTube bude nejprve kontrolován jakýmsi pochybným systémem – filtrem. Pokud ten najde shodu, znemožní zveřejnění takového obsahu. Takže pokud se někomu nebude líbit např. kritický text obsahující citaci, využije článku 13 a zamezí jeho šíření. Nebude se to týkat jen celého díla, ale i všech odvozenin, fragmentů, citací, satirického, parodického i kritického využití. Ovlivní to svobodu projevu, žurnalistiku i vědu a vzdělávání.

Opatření má podle jeho zastánců mířit především na provozovatele velkých platforem. Jenže ty určitě disponují prostředky na pořízení nákladných technologií (rozuměj filtrů). Nenasazení automatického řešení bude znamenat, že provozovatel bude muset řešit každou stížnost ručně. Článek 13 tak ve výsledku přinese zásadní zvýšení nákladů na poskytování a využívání internetu pro všechny, i pro startupy a malé a střední firmy. Dotknout se to může také služeb, které jsou postavené na vzájemné uživatelské spolupráci jako Wikipedia. Hrozí podle mého názoru, že některé internetové firmy začnou opouštět prostor EU a omezí své služby na území Unie.  Článek 13 navíc porušuje článek 11 z Listiny základních práv Evropské unie. Nasazení aktivních cenzorských mechanismů bude znamenat konec šíření nového obsahu i likvidaci obsahu už existujícího. Já samozřejmě souhlasím s férovým přístupem k využívání autorsky chráněných děl. Nicméně jsem také zastáncem internetu jako otevřené platformy pro sdílení a kreativitu. To, co včera Evropský parlament schválil, ale představuje jen nástroj pro automatizované sledování a kontrolu nad uživatelkami a uživateli internetu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.